KURBAN BAYRAMI VE SAĞLIK
17 Haziran 2020

Kurbanda Hijyene Dikkat!

İslam dininin önemli vecibelerinden birisi olan kurban ibadetini dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmeli veya vekâlet yoluyla kestirmelidir.

Kurban Bayramı’nda hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda kesilen hayvanlar ve artıkları, mikroorganizmaların çoğalarak çevreye yayılmasına ve birtakım hastalıkların görülmesine sebep olabilmektedir. İnsanlar ihtiyaçları gereği hayvanlarla iç içe yaşamakta olup, onların başta eti ve sütü olmak üzere birçok ürününden yararlanmaktadır. İnsan sağlığı yönünden önemli olan ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de hâlâ halk sağlığı problemi olmaya devam eden; Kist hidatik (kistik ekinokokkozis), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Brusellozis, Leishmaniasis (Şark Çıbanı, Kala-Azar), Salmonellozis, Tüberküloz (verem), Şarbon, Toksoplazmozis, Kuduz hastalığı başta olmak üzere ve viral, bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıkları kolaylıkla insanlara bulaşabilmektedir. Zoonotik hastalıklardan birtakım basit kuralları uygulamakla önlenebileceği de unutulmamalıdır.

Özellikle hayvan hareketlerinin çok olduğu, hayvanlarla insanların temasının oldukça arttığı Kurban Bayramlarında, çok sayıda hayvanın kesilmesi münasebetiyle kesim öncesi ve kesim sonrası gereken kontrollerin yapılarak, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kesilen hayvanlara ait etlerin tüketiminde (saklama, hazırlama, pişirme vb.) gerekli hassasiyetin gösterilmesi, zoonotik hastalıkların yayılmasının engellenmesinin yanı sıra, bu hastalıkların bulaşmasına da engel olunması açısından da büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

Kurbanlık hayvanların kesim öncesi ve sonrasında veteriner hekimlerce muayenesi sağlanmalı ve kesimlerin, bu imkânı verebilecek yerlerde yapılmasına özen gösterilmelidir,

Kurban kesimleri, mutlaka ehil kişiler vasıtasıyla yapılmalı;

Mümkünse il/ilçe Kurban Komisyonları ve Belediyelerin belirlediği kesim alanlarında hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, gövdenin parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi, Ete temas eden bıçak ve satır gibi aletlerin temiz olmasına ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kurallarına uyulmalıdır, 

Kesim sonrası ortaya çıkabilecek boynuz, tırnak, bağırsak ve işkembe muhteviyatı gibi atıklar, çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf edilmeli,

Kesilen hayvanların içi su dolu kese bulunduran doku veya organları başta köpek, kedi, kurt ve tilki gibi etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde bertaraf edilmelidir. 

Köpek ve kedi gibi etçil hayvanlara, et ve sakatatlar kesinlikle çiğ olarak verilmemelidir. Kist hidatik gibi bazı zoonotik hastalıkların doğadaki devamlılıklarının bu şekilde sağlandığı unutulmamalıdır.

Kesim yerlerinde kullanılacak sular yeterli ve içilebilir özellikte olmalıdır.

Hayvanlara ait her ürünün ve atığın, ülkemiz açısından ekonomik bir değer taşımasından dolayı kesimlerin mutlaka, bu ürünlerin toplanabileceği, değerlendirilebileceği ve etlerin sonradan kontamine olmasının önlenebileceği alanlarda yapılması gerektiği bilinmelidir.

Kurban kesim ve satış yerlerinde olabilecek yaralanmalarda Acil Sağlık Hizmetleri (112) aranarak yardım istenebilir. Kurban bayramı süresince oluşabilecek sorunlara müdahale etmek üzere tüm kamu hastanelerimiz hizmete hazır durumdadır. Nöbetçi eczaneler, İl Sağlık Müdürlüğümüzün (http://bingol.ism.saglik.gov.tr/) web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurban bayramınızı tebrik eder esenlikler dileriz.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
  • kbi_4.bmp
  • kb6.png
  • kb_5.png
  • bqyNNTeD.jpg
  • kb_3.jpg
  • oHOJGYOx.jpg
  • PhMcZwle.jpg