Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü
14 Haziran 2023

BurakBozgan.jpeg 
Dr. Burak BOZGAN
İlçe Sağlık Müdürü ÖZGEÇMİŞ:
1994 Bingol doğumlu olan İlçe Sağlık Müdürmüz, Liseyi Bingol Fen Lisesinde okuyarak Tıp Eğitimini de Ege Üniversitesinde tamamlamıştır.  İlk görev yeri olan Genç İlçe Devlet Hastanesinde belli bir süre çalıştıktan sonra  Genç İlçesinde  İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevine başlamıştır.


İlçe Sağlık Müdürlüğünün Görevleri

 1. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün bünyesinde çalışan ve bağlı kuruluşlarda (Aile Hekimliği Birimleri, Sağlık Evleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında) görev yapan tüm personellerin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, rapor ve diğer özlük işleri yürütmek, dosyalarını tutmak ve arşivlemek,
 2. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen aşı ile önlenebilir hastalıklara yönelik çalışmaları yürütmek, Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek,
 3. Bölgemizdeki bulaşıcı hastalık verilerini toplayarak, kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek, sürveyansını yapmak veya yaptırmak ve tüm tedbirlerin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Yenidoğan tarama programı kapsamındaki çalışmaları yürütmek,
 5. İşitme tarama programı kapsamında 1. Sınıflara işitme tarama testi yapmak, testi geçemeyen öğrencilerimizin Kulak Burun Boğaz Uzmanına sevkini yapıp takibini yapmak,
 6. Diyetisyenlerimiz vasıtası ile sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı, psikolog vasıtası ile akıl ve ruh sağlığı açısından danışmanlık hizmeti vermek ve halka yönelik eğitimler  düzenlemek,
 7. Okullarda Sağlıklı Beslenme eğitimleri düzenlemek,
 8. Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmek,
 9. Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kolon Kanseri tarama programlarını yürütmek, ve eğitimler düzenlemek,
 10. SABİM, CİMER işlemlerini yürütmek,
 11. İlçemize başka il veya ilçeden gelen ya da mahalle değiştiren vatandaşların yeni aile hekimine geçişini yapmak, bunlarla ilgili istatistiki bilgilerin kaydını tutmak,
 12. Ağız diş sağlığı kapsamında flor-jel uygulamaları düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 13. Ağız ve diş sağlığı hakkında okullarda eğitimler düzenlemek,
 14.  Çevre Sağlığıyla ilgili olarak bölgedeki su numunelerini almak, kontrolünü ve takibini yapmak, sulardaki klor miktarını günlük olarak ölçüp, eksikliği durumunda Belediye Başkanlığıyla irtibat kurarak klor uygulamasının yapılmasını sağlamak,
 15. İlgili kurumlarla işbirliği halinde oluşturulan ekiplerle okul ve yurt denetimlerini yapmak,
 16. İlçe Hıfzıssıha Kurulu sekreterya işlerini yürütmek, 
 17. 4207 Sayılı Kanun gereği tütün denetimlerini yapmak,
 18. İlçe Tütün Kurulu çalışmalarının sekreterya işlerini yürütmek,
 19. Piyasa gözetim ve denetimi kapsamında biosidal ürünlerle ilgili işlemleri yürütmek,
 20. İlçemizde faaliyet gösteren Eczanelerin rutin ve rutin dışı denetimlerini yapmak.
 
 
 
Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü
 

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir,

yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli yaptırımları uygular.

1) Yönetim Hizmetleri Birimi

 4483 sayılı Kanun uyarınca ilçedeki memurlar ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. İlçe düzeyinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını yapmak.İlçe düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemlerini projelerini takip etmek.

2) Sağlık hizmetleri Birimi

-Okul Aşılama Çalışmaları

-İşitme Tarama Faaliyetleri

-Ketem Çalışmaları (Kanser taramaları)

-Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı

-Gebe Eğitimleri

-Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmetleri

-İşitme Tarama Programı

-İçme suyu izlem ve denetimleri

-Tütün Denetimleri

-Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları

3) 1.Basamak Sağlık Hizmetleri(Aile Sağlığı Merkezleri)  

-Poliklinik Hizmetleri

-Aşılama Hizmetleri

-Gebe-Bebek-Çocuk-Lohusa Takipleri

-Mobil-Sağlık Hizmetleri

-Koruyucu Hekimlik

Adres :

Cumhuriyet, Şehit Ali Boz Cad., 12500 Genç/Bingöl
Telefon: (0426) 411 30 15