Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
20 Ocak 2019

1- Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak.

2- İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile ulusal ve yerel medya arasında koordinasyonu sağlayarak iletişim kazalarını önlemek.

3- Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuya doğru şekilde aktarılmasını sağlamak.

4- Sağlık Müdürünün Basın ile olan iletişimini sağlayarak basın bültenleri hazırlamak.

5- Sağlık Müdürünün Basın kuruluşları ile randevularını düzenlemek.

6- İl Sağlık Müdürlüğü bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili günlük medya takibi yaparak ilgili haberleri derlemek ve Sağlık Müdürüne bilgi vermek. Cevap verilecek olanlara Sağlık Müdürü adına cevap vermek.

7- Medya organlarından Müdürlük ve bağlı kurumlar hakkında haber çalışması ile ilgili talepleri değerlendirerek Makama sunmak ve gerekli yazışmaları yapmak.

8- Medya organlarında Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili çıkan haberlere cevap hazırlamak.

9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme taleplerine cevap vermek.

10- 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu çerçevesinde internet yolu ile gelen eleştiri/şikayet/bilgi taleplerine cevap vermek.

11- İhale bültenleri hazırlamak ve basın kuruluşlarına duyurmak.

12- Basın duyuruları ve basın bültenlerini hazırlamak.