Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamı
20 Haziran 2019

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMI

  • Hastaya, konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri.
  • Uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.
  • Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması…
  • Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.
  • Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık verilmesi.
  • Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine nakledilmesi…