MOBBİNG EĞİTİMİ VERİLDİ
29 Haziran 2018

Müdürlüğümüzde görev yapan personelimize Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Taciz ve Şiddet) Eğitimi verildi.

Müdürlüğümüz bağlı birimlerinde görev yapan personelimize Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz ve Şiddet) Eğitimi verildi.

Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda gerçekleşen eğitimde; Mobbing nedir? Karşılaştığımız hangi durumlar mobbing olarak algılanmalı? Mobbinge maruz kalındığında neler yapılmalı?”,Mobbingle Mücadelede Hukuksal Haklarkonuları ele alındı.

MOBBİNG

Mobbing işyerlerinde bir veya daha fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine ve ya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.

İşyerlerinde psikolojik taciz aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • —İşyerinde gerçekleşmelidir.
 • —Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler arasında da gerçekleşebilir.
 • —Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.
 • —Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.
 • —Kasıtlı yapılmalıdır.
 • —Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır
 • —Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda ve ya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.
 • —Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin.

  Mobbinge maruz kalan çalışanlar neler yapabilir??

 • —İlk fırsatta zorbayı yetkili birine rapor edin, eşitiniz ise üstünüze, üstünüz ise yönetim kurulu ve insan kaynaklarına durumu açıkça ve kanatlarıyla bildirin.
 • —Gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım alın. Hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır.
 • —Şikayetiniz hakkında kuruluşunuz içinde ne yapıldığını araştırın.
 • —İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın, onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler, grupça başvurmanız daha etkili olabilir.