SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ GELİYOR.
17 Haziran 2020

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İlimiz Merkez İnönü Mahallesi (Çarşı Toki)’de 2314 m2’lik alanda ve Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde 1542 m2’lik alanda Sağlıklı Hayat Merkezleri inşa edilecektir.

İlimizde Sağlıklı Hayat Merkezleri kurulmasıyla birlikte “Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak” anlayışıyla;

 • İl genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek 
 • Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırmak
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırmak, obeziteyle mücadele etmek
 • Bağımlılık ve riskli davranış modellerinin yol açtığı sağlık tehditleri ile mücadele etmek
 • Kronik hastalıklarla etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

Merkez İnönü Mahallesi (Çarşı Toki) ile Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde kurulacak olan Sağlıklı Hayat Merkezleri ile; ilimiz genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen, laboratuvar gibi), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştırarak hastaneye gereksiz başvurunun önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi; hâlihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen, hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde şu hizmetler verilecektir:

 1. Beslenme Danışmanlığı
 2. Fiziksel Aktivite Salonları
 3. Kronik Hastalıklar Polikliniği
 4. Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı 
 5. Kadın ve Üreme Sağlığı
 6. Gebe Sınıfı 
 7. Evlilik Öncesi Danışmanlık 
 8. Bireysel Danışmanlık/Aile Danışmanlığı
 9. Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek Hizmetleri
 10. Sigara Bırakma Polikliniği
 11. Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı
 12. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı 
 13. Sağlık Okuryazarlığı Okulu
 14. Okul Sağlığı Hizmetleri, 
 15. Görüntüleme Hizmetleri 
 16. Tıbbi Laboratuvar Ünitesi 
 17. Enjeksiyon ve Pansuman Hizmetleri 
 18. Tansiyon Ölçüm Hizmeti 
 19. Enfeksiyon Kontrolü Hizmetleri
 20. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Hizmetleri(KETEM)