Acil Obstetrik Eğitimi
17 Haziran 2020

ACİL OBSTETRİK BAKIM ÇEKİRDEK EKİP STRATEJİK PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI VE YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ YAPILMIŞTIR.

Gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında etkili ve etkin sevk sisteminin bulunması anne bebek ölümlerini önlemede önemlidir. Anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren bu komplikasyonlarıngelişmesi durumunda verilen hizmetlere Acil ObstetrikBakım Sistemi denir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından anne ölümlerini azaltmak için kurulmasını önerdiği  en önemli  yapı modeli  acil obstetrik bakım sistemidir.Anne ölümlerinin en önemli sebebi doğrudan anne ölümüne sebep  olan acil obstetrikkomplikasyonlarıdır.           

Bu kapsamda  İlimiz2018  yılı ilk Acil ObstetrikÇekirdek Ekip Stratejik Planlama Grubu Toplantısı ve Acil Obstetrik Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimi 09.03.2018 tarihinde  Kadın Hastalıkları ve  Doğum Uzmanı Dr. Onur İNCE’nin sunumuyla  İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mehmet Emin GÜNDOĞDU’nunbaşkanlığında Müdürlüğümüz hizmet başkanları, Başkan Yardımcıları, Başhekim, Başhekim  Yardımcıları, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Hastalıkları Uzmanları ve Toplum Sağlığı Başkanları’nınkatılımıyla  gerçekleştirildi ve konu ile ilgili kriterler tekrar gözden geçirilerek  ilimiz sevk haritası ve Eylem Planı oluşturuldu.