BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU KESİN SONUÇLARI
17 Haziran 2020

BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURULARI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN VE KAZANAMAYANLARIN LİSTESİ
İLANI - 2

     24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen  ve red edilen  kişilere ait listeler Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde 20.02.2018 tarihinde ilan edilmiştir.

     İlana yapılan itirazlar komisyonca değerlendirilerek karara bağlanmış ve nihai olarak sınava girmeye hak kazananlara (EK-1) sınava girmeye hak kazanamayanlara (EK-2) ilişkin kesin listeler ekte yayınlanmıştır.

    1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

     Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ayrıca değerlendirilecektir.

     İlgililere ilanen tebliğ olunur. 02/03/2018
KABUL LİSTESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

EK 1: Sınava Katılmaya Hak Kazanlara Ait Liste.pdf

RET LİSTESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

EK 2: Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste.pdf