DOĞUM SALONLARI DEĞERLENDİRİLDİ
28 Aralık 2017

Anne adaylarının sağlıklı ve güvenli koşullarda doğumlarını gerçekleştirmelerini sağlamak ve doğum eylemini olumsuz yönde etkiliyecek işlem ve müdahalelerden kaçınarak normal doğumu özendirecek ortamları oluşmak amacı ile Bakanlığımızca yürütülmekte olup doğum ünitelerinin asgari standartlarının belirlenerek değerlendirilmesi de bunlardan biridir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan Dr. Harun AĞIRBAŞ , Ebe Tuba ELİTAŞ, Müdürlüğü Kalite Koordinatörü Enver ALBAN ve  Uzman Mehmet KORKUTATA ’nın katılımı ile 18-22 Aralık tarihleri arasında ilimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Karlıova, Genç ,Solhan Devlet Hastaneleri, Kiğı ve Adaklı İlçe Entegre Hastaneleri ve Özel Bingöl Hastanesi’nin Doğum Ünitesi Standartları ve İzlemleri değerlendirmesi yapıldı.