14 Kasım Dünya Diyabet Günü
17 Haziran 2020

Her yıl belirlenen Dünya Diyabet Günü’nün 2017 Yılı teması ‘’Kadınlar ve Diyabet olup sloganı ‘’Sağlıklı Bir Gelecek Hakkımız’’dır. Bu yıl ki tema diyabet riski taşıyan veya diyabet ile yaşayan tüm kadınlar için ekonomik ve ulaşılabilir diyabet tedavisi, diyabet eğitimi ve kendi kendine diyabet yönetimi eğitiminin önemini teşvik etmek suretiyle Tip 2 diyabet ile mücadele kapasitesini güçlendirmektir.

Diyabette Mevcut Durum:

 • Dünyada her yedi doğumdan biri gebelik diyabetinden etkilenmektedir.

 • Uluslararası Diyabet Federasyonu 2015 yılında 20.9 milyon (%16.2) canlı doğumun gebelikte yüksek kan şekeri düzeyi ile gerçekleştiğini tahmin etmektedir. Gebelik diyabeti öyküsü olan kadınların yaklaşık olarak yarısında 5 ila 10 yıl sonrasında Tip 2 diyabet gelişmektedir.

 • Gebelikte yüksek kan şekeri görülen vakaların yarısı 30 yaşın altındaki kadınlardır.

 • Gebelikte yüksek kan şekeri düzeyi, anne bakımına erişimin genelde sınırlı olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır.

  Ne Yapılması Gerekiyor?

 • Tip 2 diyabeti önleme çalışmaları gebelik öncesi ve gebelik dönemi boyunca anne ve bebeğin sağlığını koruma ve sağlıklı beslenmesi üzerine odaklanmalıdır.

 • Sağlığın teşviki ve gebelik diyabetinin erken teşhisi için gebelik dönemine ek olarak doğum öncesi bakım hizmetleri optimize edilmelidir.

 • Gebelik diyabeti için tarama; erken tespiti sağlamak, kadınlar için daha iyi bakım sağlamak ve anne ölümlerini azaltmak için birinci basamak sağlık hizmetlerinde diğer annelik sağlığı müdahalelerine ve hizmetlerine entegre edilmelidir.

 • Sağlık çalışanları gebelik sırasında diyabetin tanımlanması, tedavisi, yönetimi ve takibi konusunda eğitilmelidir.

  Ne Yapılması Gerekiyor?

 • Sağlık sistemlerinde kadınların özel ihtiyaç ve önceliklerine yeterli önem verilmelidir.

 • Diyabetli kadınların tümü ihtiyaç duydukları temel diyabet ilaçlarına ve teknolojilerine, kendi kendine diyabet yönetimi eğitimine ve bilgisine erişebilmelidir.

 • Tüm diyabetli kadınlar gebelik sırasında riski azaltmak için gebelik öncesi planlama hizmetlerine erişmelidir.

 • Diyabeti olan ve olmayan tüm kadınların sağlık durumlarını iyileştirmek için fiziksel aktivite imkanlarına ulaşmaları ve günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteye yer vermeleri gerekmektedir.

 • Sağlık çalışanları gebelik sırasında diyabetin tanılanması, tedavisi, yönetimi ve takibi konusunda eğitilmelidir.