Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programları Resertifikasyon Sınavları
08 Şubat 2022                      Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.02.2022 tarihli ve E-99910406-799-375 sayılı yazısı ile Uzman Hekimler, Hekimler ve Hemşireler İçin Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarının 12. maddesi ile sertifikanın yenileme ölçütleri gereğince Uzman Hekimler İçin Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı Standardının 12. maddesinin 2. fıkrasında “Sertifikalı eğitim programı uygulayıcıları tarafından yılda 2 (iki) kez resertifikasyon sınavı yapılması zorunludur. Bu sınavlar eğitim dönemleri sonunda yapılan sertifika sınavlarıyla birleştirilerek de yapılabilir” hükmü, Hekimler ve Hemşireler İçin Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarının 12. maddesinin 2. fıkrasında ise Sertifikalı eğitim programı uygulayıcıları tarafından yılda 4 (dört) kez resertifikasyon sınavı yapılır. Bu sınavlar eğitim dönemleri sonunda yapılan sertifika sınavlarıyla birleştirilerek de yapılabilir” hükmü yer almaktadır.

                     Diyaliz Sertifikasına sahip personelimize duyurulur.