Bilimsel Araştırmaların Kabulü İçin Lütfen tıklayın....
16 Mayıs 2022

Müdürlüğümüz’e yapılacak Bilimsel Araştırmalarda izlenecek prosedür ekte sunulmuştur. Başvurular İş Akış Şemasında belirtildiği üzere kabul edilecek eksik belge bulunması durumunda başvurular ret edilecektir. 1- İş Akış Şeması.docx
2- Taahhütname.docx
3- Bilimsel Araştırma Başvuru Formu.docx
4- Bilimsel Araştırma Protokolü.docx
5a-Hastane Ön İzin Bilimsel Araştırma Formu.docx
5b-Halk Sağlığı Ön İzin  ASM Merkezleri Formu.docx


PUANLAMA VE PERFORMANS ÖDEMESİ TALEPLERİ ( Aşağıdaki Dilekçe ile beraber her çalışma için ayrı doldurulacak olan  puanlama cetveli ile başvuru yapılacaktır.)
1- Bilimsel Çalışma Taahhütnameli  Dilekçe-ek-1.docx
2- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ve PUANLARI FORMU.pdf