ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi/ Ameliyathane Hemşireliği SEP (Eskişehir)
05 Kasım 2021                       Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 1 Aralık - 30 Aralık 2021 tarih aralığında Hastanemizde “Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenecek olan programın başvuru tarih aralığı 18 Ekim - 22 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Programa ameliyathanede en az 2(iki) yıldır çalışmakta olan hemşire, ebe (hemşire yetkili) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) ünvanına sahip sağlık personelleri başvurabilecektir. Başvuru yapmak isteyen personeller aşağıda belirtilen başvuru belgelerini bizzat iletilebileceği gibi kurumsal uzantılı e-mail adresi (Başvuruda kullanılacak mail adresi: e-mail: oozkaya@ogu.edu.tr) yoluyla da başvuru yapabilecektir. Başvuru e-mail yoluyla gönderildi ise başvuru sahibinin Program Sorumlusuna ulaştığından emin olması gerekmektedir.
                       Programa Özel Hastaneler ve Vakıf Hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde 7,911.068 TL(Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 24.09.2019 tarih ve 83913885-799 sayılı Makam Onayında uygun görülen program ücretidir) eğitim ücreti ve kursiyerin eğitim programını başarı ile tamamlaması halinde 320,00 TL (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 17.12.2020 tarih ve E-19902653 sayılı Makam Onayında uygun görülen sertifika bedelidir) sertifika bedelinin Hastanemizin aşağıda belirtilen hesabına yatırılması gerekmektedir. 

Eğitim ücreti yatırılacak:
Hesap sahibi: Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Hesap no: TR90 0001 0001 1740 0130 7660 48
Vergi no: 3800500370

Başvuru Belgeleri:
1) Başvuru formu
2) Çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi (Görev Belgesi Ameliyathanede çalıştığı süreleri
göstermelidir)
3) Ünvanıyla ilgili diploma fotokopisi ya da aslı gibidir onaylı mezuniyet belgesi
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi
5) Hemşire yetkili ebe ise yetki belgesi veya görev yaptığı hastanenin “hemşire yetkili ebe” olduğunu
belirten yazısı.

Program Sorumlusu: Özlem KERSU  
Tel:  0 (222) 239 29 79  Dahili: 2227
Mail: ozlem_8420@hotmail.com 

 
.