Aile Hekimliği 2021/4.Ek Yerleştirme İşlemi
04 Ekim 2021

         İlimizde istifa nedeniyle boş olan aile hekimliği birimi için Müdürlüğümüzce aile hekimliği 2021/4.
Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

         Yerleştirme işlemleri, 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda, ekte belirtilen boş aile hekimliği birimlerine, uygulama takvimi
doğrultusunda, 2021/4. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Boş kontejan .docx
OLUR .pdf
Usul ve Esaslar (2).docx
Uygulama Takvimi.docx