Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi )
05 Ocak 2022 Adana İli Çukurova Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğince 15.11.2021 ile 24.12.2021 tarihleri arasında ''Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'' düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu sertifikalı eğitim programına Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları' nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerinde belirtildiği üzere yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilecektir.
Başvuru için; ekte yer alan başvuru formu, (Hastane Yöneticisi ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü onaylı ), ünvanıyla ilgili diploma fotokopisi (aslı gibidir onaylı), nüfus cüzdanı fotokopisi, hemşire yetkili ebe ise yetki belgesi, yoğun bakımda çalıştırılması planlanan personel ise görev yaptığı hastanenin yoğun bakımda çalıştırılmasının planlandığına dair üst yazısı ile birlikte 11.10.2021 ile 28.10.2021 tarihleri arasında ilgili hastaneye başvuru yapmaları gerekmektedir.

Program Sorumlusu Uzm. Hem. Günnaz ŞAHİN
İletişim Bilgileri; Mail: balcalibashemsirelik@cu.edu.tr
Tel :03223386060 Dahili No : 3533/3006
Hesap Numarası: Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Döner Sermaye İşletmesi Sarıçam / ADANA
Yüreğir Vergi Dairesi :2160157732
İBAN: tr120001001690255940205001