1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı
08 Eylül 2021

1-30 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER AYI

ALZHEİMER; Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen İlerleyici bir beyin hastalığıdır.

Alzheimer Risk Faktörleri

İleri yaş

Ailede Alzheimer hastası olması

Bazı yatkınlık genlerine sahip olma

Düşük eğitim seviyesi

Ciddi kafa travması geçirmiş olmak

Kadın cinsiyet

Depresyon

Aluminyum, bakır,demir,çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon

Hipertansiyon

Alzheimer Hastalığı Nedir, Neden olur?

Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.

Alzheimer Hastalığı Kimlerde ve Ne Sıklıkta Görülür?

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Zihinsel bozukluklar

Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.

Öğrenme güçlüğü

Konuşma bozukluğu

Yolunu kaybetme

Kişileri tanıyamama

Karar verme güçlüğü

Davranışsal bozukluklar

Huzursuzluk

İlgisizlik

Saldırganlık

Uyku bozukluğu

Amaçsız dolaşma

Hayaller görme

Depresyon

Alzheimer Hastalığı Nasıl Seyreder?

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir: “Başlangıç evresi, Orta evre ve İleri evre”

Başlangıç evresi

İsimleri, tarihleri unutma

Yolunu şaşırma

Kelimeleri bulamama

İşine, çevresine ilgisizlik

Hastalığını kabul etmeme

Orta evre

Belirgin unutkanlık

Kişileri tanıyamama

Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı

Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre

Aile üyelerini tanıyamama

Yemek yemede, yürümede güçlük

İdrarının, dışkısını tutamama

Ciddi davranış bozuklukları

 

Alzheimer tedavisi

Alzheimer hastalığını işaret eden yukarıdaki belirtileri yaşayan kişiler vakit kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hekim tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda Alzheimer teşhisi alan hastalarda tedavi süreci hastanın yaşı, hastalığın ilerlemişlik düzeyi ve eşlik eden diğer hastalıklar da göz önünde bulundurularak kişiye özgü olarak planlanır. Alzheimer hastalığının bilinen kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Fakat bazı uygulamalar ile hastalığın hastada oluşturduğu semptomların azaltılması veya ortadan kaldırılması ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkündür.

 

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü