Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi / Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
16 Ağustos 2021


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine verilen "Uygulama Yetkisi" kapsamında 25 Ekim-29 Kasım 2021 tarih aralığında gerçekleştirilmesi planlanan "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" nın başvuru tarih aralığı 01-30 Eylül 2021'dir.
      https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F web adresinde yer alan e-devlet sekmesinden giriş yapılarak doldurulacak olan “Başvuru Formu” omusluk@ogu.edu.tr  adresine e-mail gönderilecektir. Başvuru Formu, başvuru sahibinin görev yaptığı hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalı ve Başhekimliği tarafından onaylı olmalıdır. Program Sorumlusuna e-mailin ulaştığı teyit edilecektir.

 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2021 tarih ve E.83913885-799- 1011 sayılı onayı ile hastanemize verilmiş olan “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi” kapsamında; 25 Ekim-29 Kasım 2021 tarih aralığında Hastanemizde “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenecek olup, programın başvuru tarih aralığı 1 Eylül-30 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Programa; 1. Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmakta olan veya çalıştırılması
planlanan(belgelendirilmesi kaydıyla) hemşireler, hemşirelik yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları(toplum sağlığı), 2. İlgili standardın yayımlandığı 10.04.2017 tarihinden önce Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmaya başlamış ve hala çalışmakta olan ebeler başvurabilecektir.
Programa Özel Hastaneler ve Vakıf Hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde 6.071,04 TL eğitim ücreti ve kursiyerin eğitim programını başarı ile tamamlaması halinde 239,00 TL sertifika bedelinin Hastanemizin aşağıda belirtilen hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ nün 31.01.2019 tarih ve 86642992-799-E.381 sayılı Makam
Onayında uygun görülen program ücretidir).
Eğitim ücreti yatırılacak:
Hesap sahibi: Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hesap no: TR90 0001 0001 1740 0130 7660 48 Vergi no: 3800500370
Başvuru Belgeleri:
1) ekip.saglik.gov.tr sayfasından doldurularak imzalanan başvuru formu (Onaylı) 2) Çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi (Görev Belgesi Yenidoğan Yoğun Bakımda çalıştığı süreleri göstermelidir) 3) Ünvanıyla ilgili diploma fotokopisi ya da aslı gibidir onaylı mezuniyet belgesi
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi 5) Hemşire yetkili Ebe ise yetki belgesi veya görev yaptığı hastanenin “Hemşire yetkili Ebe” olduğunu
belirten yazısı
Başvuru yapmak isteyen katılımcılar
https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu”
doldurup onaylatarak diğer evraklarla birlikte aşağıda yer alan mail adresine gönderebilecektir.
Başvuruda kullanılacak mail adresi: e-mail: omusluk@ogu.edu.tr
Program Sorumlusu: Emine ŞAHİN
İletişim için: Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Özlem MUSLUK
Tel: 0 (222) 239 29 79 Dahili: 2227
Cep Tel: 0 (506) 235 95 25