2020 yılında gerçekleştirilen GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI KURASI ile ilgili ÖNEMLİ DUYURU!...
16 Nisan 2021

ÖNEMLİ DUYURU!

2020 yılı Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü ile personel alımına ilişkin olarak 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurular alındıktan sonra Ankara’da yapılan kura çekimi ile Bingöl iline sürekli işçi unvanında güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için başvuruda bulunan 844 aday arasından 10 asil, 10 yedek güvenlik görevlisi atanmış, atanan bu güvenlik görevlilerinin evraklarının incelenmesi sonucu eksik belge ibraz eden adaylar elenmiş, toplamda 10 güvenlik görevlisi göreve başlatılmıştır.

Kura işlemi sonucunda aday listelerinde ismi yer almayan bazı adaylar, kura işleminin iptali talebiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2020/1091 Esas no ile Bakanlığımız aleyhine dava açmış, Mahkeme de dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiş idi.

Yürütmenin durdurulması kararına karşı Bakanlığımız bir üst Mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz ederek karşı dava açmış ve üst mahkeme, 31/12/2020 tarih ve Y.D. İtiraz No: 2020/2372 sayılı kararla itirazı kabul ederek Ankara 11. İdare Mahkemesinin 03/12/2020 tarih ve E:2020/1091 sayılı kararın kaldırılmasına 17.03.2021 tarihinde hükmetmiştir.

Alınan hukuki kararlara istinaden yeni bir karar alınıncaya kadar herhangi işlem tesis edilmeyecek olup mevcut güvenlik görevlilerinin görevlerine devamı sağlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.