MAHKEME KARARININ İFASI (GÜVENLİK PERSONELİ)
26 Şubat 2021

2020 yılı Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü ile personel alımına ilişkin olarak 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden Bingöl İline sürekli işçi unvanında güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için başvuruda bulunan 844 aday arasında başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılması üzerine Ankara 11. İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulması kararı verilmiş olup anılan mahkeme kararına istinaden 844 adaydan kişi bazında belge alınarak atama şartlarını taşıyanların tespitine yönelik ilandır.


08.04.2020 tarihinde Bingöl İli bazında gerçekleştirilen güvenlik görevlisi (silahsız) kura işlemi sonucunda 10 asıl ve 10 yedek aday listelerinde isminin yer almaması üzerine, Bingöl İli bazında yapılmış olan kura işleminin iptali talebiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2020/1091 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, dava konusu işlemin
yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


Mezkûr mahkeme kararı gereğinin ifası için; Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezince Bakanlığımıza iletilen Bingöl İline sürekli işçi unvanında güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi ile müracaat edenlere ait başvuru listesi aşağıda sunulmuştur.

Bu itibarla, Bakanlığımızca yapılacak olan kuraya esas olmak üzere; Bingöl İline sürekli işçi unvanında güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için müracaat eden 844 adaya ait ilan metninde belirtilen talep şartlarını taşıyıp taşımadıklarına ilişkin değerlendirmenin kişi bazında belge alınarak yapılması gerektiğinden;  01/03/2021 ile 15/03/2021 tarihleri arasında(Mesai saatleri içerisinde) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında başvuruları alınacaktır. posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 844 aday dışında başvurular alınmayacak olup, Hastalık, doğum ve askerlik mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

 

 

Başvuru Tarihleri   :  01/03/2021 ile 15/03/2021 tarihleri arasında (Mesai saatlerinde)   

Başvuru Yeri           :  Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası