İlimizde Covid-19 Taraması Yapılacak.
17 Haziran 2020

İLİMİZDE COVİD-19 TARAMASI YAPILACAK.

 

Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de saptanmıştır. Bakanlığımız, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte olan Yeni Koronavirüs Hastalığına karşı çok sayıda önlem almış ve önemli düzeyde başarılar sağlamıştır. Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıklılıkları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illeri temsil eden bir çalışma yapılacaktır. Anılan çalışma ilimizde de uygulanacaktır.

Araştırmanın amacı;

  • Türkiye’de ülke ve il düzeyinde hastalık prevalansını
  • Türkiye’de ülke ve il düzeyinde geçirilmiş hastalık düzeyini
  • Türkiye’de ülke ve il düzeyinde asemptomatik hastalık düzeyini saptamaktır.

Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlenmiştir. Belirlenen haneler TÜİK tarafından rastgele seçilmiştir. Ayrıca her hane için 2 ikame hane belirlenmiştir. Buna göre tüm Türkiye’de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 153.577 olarak belirlenmiştir. İlimizde gidilecek olan hane sayısı 1.865’tir. TÜİK’ten gelen listelere göre ilçelerimizin iş planları Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hanelere gidecek çalışma ekipleri 1 doktor ve 1 hemşire şeklinde oluşturulacaktır. Ekiplerde bulunan personeller Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen personel kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçilecektir. Ülkemizde hastalık düzeylerinin ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için haneden seçilecek kişinin rastgele seçilmesi gerekmektedir.

Çalışma sırasında belirlenen hanelerde rastgele seçilecek kişilerden bilgilendirilmiş onam alınarak bir anket uygulanacaktır. Ayrıca aynı kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise COVID-19 Rehberi’ne uygun olarak sürüntü örneği alınacaktır.

Bu önemli sağlık taraması konusunda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.