2020/2. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
14 Temmuz 2020

BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020/2.AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 05 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple sözleşmesini iptal eden bir aile hekimliği birimine 2020/2. ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 Yerleştirme işlemlerinde 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasları 15. Maddesinin ve 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

İlimizde görev yapmakta olan kamu görevlisi tabipler (pratisyen),  ailehekimi uzmanları ve sözleşmeli olarak görev yapmakta olan aile hekimleri başvurabileceklerdir.

             İlimizde 19.03.2020 tarihinde yapılacak olan 2020/2. Ek Yerleştirme başvurularında sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlerin muvafakat işlemleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13/12/2017 tarihli ve 2017/21 sayılı ‘’Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” hakkındaki Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.1 - OLUR_06.03.2020.pdf
2 - Usul ve Esaslar 06.03.2020.pdf
3 - Uygulama Takvimi_06.03.2020.pdf
4 - Boş AHB_06.03.2020.pdf