Suda Boğulma Tehlikesine Karşı Uyarılar
17 Haziran 2020

SUDA BOĞULMA TEHLİKESİNE KARŞI UYARILAR

Güvenli koşullarda yüzmek sağlık için yararlıdır ve insanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Güvenli koşullar sadece can güvenliği için gerekli koşulların sağlanması demek değildir. Öncelikle yüzme suyu kalitesinin sağlık için herhangi bir risk içermemesini gerektirir. Bu nedenle yüzme suyu kalitesinin izlenmesi birey, toplum ve çevre sağlığı açısından son derece önemlidir.

Toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından su numuneleri alınmakta ve Halk Sağlığı Laboratuvarımızda bakteriyolojik analizleri yaptırılmaktadır. Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için son derece önemli bir göstergedir.

Bunun yanında suda boğulma, yaz aylarında özellikle deniz, akarsu ve göl kıyısındaki ya da havuz bulunan yerleşim yerlerinde en sık görülen acil durumlar arasında yer alır. Sadece yüzme bilmeyenler değil, vücut krampları ve aşırı dalga gibi etkenler nedeniyle yüzme bilen insanlar da boğulmaya tehlikesi yaşayabilirler. Boğulma olaylarının önlenmesi için bir dizi tedbir alınması çok önemlidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yüzme suyunda herhangi bir kirlilik belirtisi görünce yüzülmemelidir.
 • Yüzme suyu izlemi yüzme alanı olarak belirlenen ve halkın kullanımına açılan yüzme alanlarında yapılmaktadır. Yüzmek için bu alanlar tercih edilmelidir. 
 • Yüzülen yerlerdeki zemin özellikleri yapısal olarak farklılık gösterebilmektedir. Zemini kumdan oluşan ve dalgaların yoğun olduğu bazı kıyılarda kum kayması dip derinliğinin değişken olmasına sebep olmaktadır. Bu tür alanlarda uyarılara uyulmalıdır.
 • Güvenlik için çok iyi yüzme bilinse dahi fazla açılmamak gerekir.
 • Suda gereksiz cesaret gösterisi yapılmamalıdır.
 • Yüzme arkadaşınız hayat kurtarır. Asla yalnız yüzülmemelidir.
 • Dalganın şiddetli olduğu zamanlarda yüzülmemelidir.
 • Zemini kayalık olan ve derinliği bilinmeyen yüzme alanlarında atlayarak veya dalarak suya girmek ciddi yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu tür kazaların önlenmesi için derinliği bilinmeyen ve zemini kayalık olan yüzme alanlarında atlayarak suya girilmemelidir. Uyarı levhalarında belirtilen uyarılara ve kurallara uyulmalıdır.
 • Yüzmenin yasak olduğu yerlerde yüzülmemelidir.
 • Alkollü iken kesinlikle yüzülmemelidir.
 • Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde güneşlenilmemelidir.
 • Güneşlenmeden önce mutlaka uygun koruma faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır.
 • Cankurtaran yok ise denize girilmemelidir.
 • Çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde suya girmelidir.
 • Çocukların tuvalet ihtiyacı suya girmeden önce giderilmelidir.
 • Yağış sonrasında suda bulanıklık varsa yüzülmemelidir.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü