EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK VE GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ
17 Haziran 2020

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ilgi (a) sayılı genelgesi ile Evlilik Öncesi Danışmanlık hizmetleri ile kişilerin sağlık okuryazarlığı geliştirilerek sağlığa yönelik risklerin erken tespiti, tedavisi yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ilgi (b) sayılı genelgesi ile tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır

Bu amaçla söz konusu programlar kapsamında Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı eğitimi 29-30 Nisan 2019tarihlerinde verilmiştir. Bu program kapsamında Merkez ve İlçe TSM’ler ile hastanelerden doktor, ebe, hemşire olmak üzere toplamda 14 sağlık personeline eğitim verilmiştir.

Eğitim Sertifikaları İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr M. Emin GÜNDOĞDU ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Vedat SÖYİLER tarafından verilmiştir.