Sürekli İşçi İstihdamı Nihai Değerlendirme Sonuç Listesi
17 Haziran 2020

SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ

         Sürekli işçi alımı sözlü sınav sonuçlarına itiraz süresi 05.04.2019 tarihinde sona ermiş olup; Güvenlik Görevlisi (Silahsız) branşından 5, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi (Önlisans) branşından 1, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi (lisans) branşından 1 ve Veri Girişi Kontrol İşletmeni branşından 2 kişi tarafından itiraz yapılmıştır. Müdürlüğümüz Sınav Kurulu Komisyonu 10.04.2019 tarihinde toplanarak itirazları değerlendirmiştir. Hizmet alanına ilişkin bilgi düzeyi, konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu açısından puanlama yapılmış olup, Soru Cevap Tutanakları ve Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formlarındaki puanlarda değişiklik yapmayı gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir. İtiraz sonrası tüm branşlardaki nihai liste aşağıda yayınlanmıştır.

          İtiraz sonucu kesinleşen listelerde asil olarak kazanan adaylar Ek/8 de belirtilen atamaya esas belgeleri hazırlayarak 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

       ''Sınav sonucunda, adayların ASİL LİSTEDE yer almaları atamalarının yapılacağı anlamına gelmemektedir. ASİL LİSTEDE yer alan adayların atama işlemleri; süresinde teslim edecekleri atamaya esas belgelerinin yeterli olması, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.''

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


SÜREKLİ İŞÇİ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ


Veri Girişi Kontrol İşletmeni Listesi...................................................
Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Listesi.............................................Tıklayınız

Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi (Lisans).................Tıklayınız              

Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi  (Önlisans)............Tıklayınız


Atamaya Esas Belgeler...................................................................Tıklayınız
Başvuru Formu...............................................................................Tıklayınız
Mal Bildirim Beyannamesi............................................................
Tıklayınız