NEONATAL RESÜSİTASYON EĞİTİMLERİ BAŞLADI
17 Haziran 2020

Bebek ölümleri, bir toplumun gelişmişlik, ekonomik ve sağlık alt yapısını göstermesi açısından önemli bir ölçüttür. Başta sağlık alanında gelişmeler ve iyileştirmeler olmak üzere sosyal ve ekonomik gelişmelerin de bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli olduğu bilinmektedir. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi, gebelere ve bebeklere verilen sağlık bakımının iyileştirilmesi ve ulaşılabilir kılınması, gebelerin ve bebeklerin doğru beslenmesinin sağlanması ile beraber bebek ölüm sayılarında ciddi bir iyileşme olması beklenmektedir.          

            Gerçekleşen bebek ölümlerini incelemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla ilimizde; aile hekimlerine yönelik tekrarlayan periyotlarla eğitimler düzenlenmesi, sağlık hizmetlerine ulaşımla ilgili problem yaşayabileceği düşünülen gebelere yönelik misafir anne programı kapsamında barınma hizmeti sağlanması, yeni doğan bebeklerin bakımlarının güncellenen mevcut bilgiler ışığında eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için ilimizde görev yapan sağlık personellerine yönelik yeni doğan canlandırma programı eğitiminin verilmesi, acil durumlarda daha hızlı hareket edebilmek ve acil duruma etkin bir şekilde müdahale edebilmek için ilimizin risk haritasının belirlenmesi gibi bir dizi sağlık eğitimi verilmiştir. İlimizde sunulan bu sağlık hizmetleri neticesinde 2018 yılı itibariyle bebek ölümleri yüzde yüz oranında düşürülmüştür.

            Neonatal bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik ülkemiz çapında Sağlık Bakanlığı Eğiticileri tarafından Yeni Doğan Canlandırma Ve Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmektedir.  İlimizde daha önce de gerçekleştirdiğimiz ‘Yeni Doğan Canlandırma Programı’ (Neonatal Resusitasyon Programı) eğitiminin bu kapsamda 26-28 Mart 2019 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Söz konusu eğitime 8 Sağlık Bakanlığından 8 Eğitici ve ilimizden eğitim almak üzere 50 sağlık personeli katılımı sağlanmıştır. Eğitim 3 gün boyunca teorik ve pratik uygulamalarla sürecek ve eğitimin ikinci gününde uygulamaları yerinde görmek amacıyla hastane ziyareti gerçekleştirilecektir. İlgili eğitim sonrası eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık personeline sertifika verilecektir.

            Programın açılışını yapan Neonatal Resüsitasyon Program sorumlusu Mevlüde YAZIGAN, NRP Eğitimi hakkında kısa bir sunum yaparak, yapılan çalışmalar ve verilecek olan eğitimlerle ilgili bilgiler verdi. Yazıgan’ın ardından kürsüye çıkan Bingöl İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Mehmet Emin GÜNDOĞDU ise şunları söyledi:

            “Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız, ilimiz genelinde yeni doğan ölümleri ile ilgili önlenebilir ölümlerin asgari seviyeye indirilmesidir. 1998 yılından itibaren yürütülmekte olan NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) ile bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla, doğumda bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını hedeflenmektedir.” diyen Gündoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlimizde bebek ölümleri yapılan önemli çalışmalar ve sağlık çalışanlarımızın gayretleri ile önceki yıllara göre büyük oranlarda azalmıştır. 2016 yılındaki yüksek olan bebek ölümleri de önemli çalışmalarla 2018 yılında %100 oranında düşürülmüştür. Böylelikle bebek ölümleri Doğu Anadolu Bölgesi ortalamasının altına inmiş, Türkiye ortalamasına yaklaşmıştır. Amacımız önlenebilir bebek ölümlerinde Türkiye ortalamasının da altına düşerek önlenebilir bebek ölümlerini sıfır seviyesine indirmektir.

2014

2015

2016

2017

2018

Türkiye Bebek Ölüm Hızı

10,3

10,0

9,7

9,2

-

Doğu Anadolu Bölgesi Ölüm Hızı

14,6

14,2

13,6

12,4

-

Bingöl Bebek Ölüm Hızı

14,4

12,8

18,2

12,5

9,6


(1000 canlı doğumda ölen bebek yüzdesi)

İnşallah bu eğitimler ile kalite daha da artacak ve sürdürülebilir hale gelecektir. Eğitim programının hayırlı olmasını diliyor, katkılarından dolayı Eğitim Program Koordinatörlüğüne ve eğitime katılan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

  • 20190326_083442.jpg
  • 20190326_083537.jpg
  • 20190326_083501.jpg