2019 YILI KOMİSYON TOPLANTILARI
17 Haziran 2020

Kronik  hastalıklarda sürveyansın iyileştirilmesi, korunma ve kontrolde ülke odaklı önceliklerin belirlenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tedavi hizmetinin kalitesinin arttırılması ve bu alanda çalışan sağlık personelinin eğitiminin iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Bakanlığımızca kronik hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadale amacıyla " Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı Ve Uygulama Programı, Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı" uygulamaya konulmuş olup, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Vedat SÖYİLER başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile toplanmıştır. Kurulların sekreteryasını yürüten Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Kronik Durumlar Birimi tarafından hazırlanan eylem planı oybirliğiyle kabul edilmiştir. Onaylanan etkinlikleri uygulamak ve denetlemek için çalışmalar devam edecektir.

20190214_100833.jpg

20190214_100908.jpg
20190214_100926.jpg