E R K E N T E Ş H İ S H A Y A T K U R T A R I R . . .
17 Haziran 2020

 

BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM)

 

Günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıklar (dolaşım sistemi hastalıkları, diyabet, kronik hava yolu hastalıkları, kanser ve benzeri) dünyada çok sık görülen, öldüren ve engelliliğe neden olan hastalıklar haline gelmişlerdir. Kanser de, ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada her altı ölümden birinin, ülkemizde ise her beş ölümden birinin nedeni kanserdir. Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri; başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır: tütün kullanımı, yüksek beden kütle indeksi (fazla kilolu ya da şişman olma), meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı. Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörüdür ve kanser ölümlerinin yaklaşık %22’sinden sorumludur.

 Gelecekte; dünya nüfusunun artışı, nüfusun yaşlanması ve kanser risk etmenlerindeki artışla birlikte kanser yükünde artış beklenmektedir. Bu artışı durdurmak, sağlıklı yaşam davranışlarını benimsemekle ve kanıta dayalı önleme stratejilerini uygulamakla mümkün olabilir. Kanserin kayıt altına alınması; başta kanser dağılımının bilinmesi, uygulanacak politikaların belirlenmesi, yapılan müdahalelerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının zamanında yapılabilmesi için gereklidir.

Giderek artmakta olan kanser ile mücadelede tedavi ve bakım hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır. Fakat kaynakların sınırlı olması kanser önleme faaliyetlerine daha çok ağırlık verilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Günümüzde kanserlerin %30-%50’si önlenebilmektedir. Bu, davranışsal risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme yöntemleri ile başarılabilir. Kanser, erken teşhis ve uygun tedavi ile büyük ölçüde iyileşir. Hastalıkların erken teşhisinde iki ayrı yol vardır. Bunlardan birincisi söz konusu hastalığa dair erken belirtilerin yakalanması, ikincisi ise hastalığın hiç belirti vermediği kişilerin belirlenmesidir. Tarama; görünüşte sağlam olan kişilere bazı testler, muayeneler veya diğer yöntemler uygulanarak henüz tanısı konulmamış, bilinmeyen hastalık veya bozuklukların belirlenmesidir. Bu nedenle kanser ile mücadelede kanser taramaları önemli bir yer tutar.

Kanser ile mücadele ve kanser hizmetlerinde önceliklerin belirlenmesinde kanser yükü ve ülkede sık görülen kanser tipleri önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı ülkemizde en sık görülen 3 kanser türü ile alakalı ulusal tarama programı yürütmektedir.  Ülkemizde kanser taramaları 2006 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde yürütülmektedir. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) “Erken teşhis hayat kurtarır!” prensibiyle yola çıkarak kadınlarda meme ve rahim ağzı (serviks) kanseri ile hem kadın hem erkeklerde ise kalın bağırsak (kolorektal) kanseri ile ilgili tarama programları yürütmektedir.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde taraması yapılan kanserler ve bu amaçla yürütülen faaliyetler

 1. Kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında;
 • Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması için danışmanlığın verilmesi
 •  Yılda bir klinik meme muayenesi
 •  40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi (meme filmi) çekilmesi

   

 1. Kadınlarda serviks (rahim ağzı) kanseri tarama programı kapsamında;
  • 30-65 yaş arası kadınlardan beş yılda bir test (smear ve HPV-DNA testi) yapılması

    

 2. Kolorektal kanser taramaları;
 • 50-75 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda iki yılda bir dışkıda (gaitada) gizli kan testi yapılması

KETEM birimlerinde kanser taramaları hedef nüfustaki tüm vatandaşlara ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.

Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) birimi ulusal kanser tarama programı kapsamında yapılmakta olan faaliyetleri ilimizde yürütmektedir.

2018 yılında Bingöl Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) biriminde ulusal kanser tarama programı kapsamında;  3249 kişiye rahim ağzı kanser taraması,  1741 kişiye meme kanseri taraması,  7723 kişiye kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması olmak üzere toplam 12713 kişiye hizmet verilmiştir.

Ayrıca Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) birimimizde, belirli bir programla yaş grubuna göre hedef nüfusta yer alan vatandaşlarımız aile hekimleri aracılığıyla kanser taramasına davet edilmektedir. Aile hekiminiz size böyle bir davet ilettiğinde lütfen kanser taramanızı yaptırınız.

E   R   K   E   N       T   E   Ş   H   İ   S       H   A   Y   A   T       K   U   R   T   A   R   I   R   .   .   .

 

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

WhatsApp Image 2018-12-20 at 16.05.271.jpg

WhatsApp Image 2018-12-20 at 16.05.28.jpeg