Bilgi Güvenliği
16 Eylül 2021

BİLGİ GÜVENLİĞİ
MEVZUAT POLİTİKALAR
 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Bakanlık Oluru YazısıMicrosoft_PDF.png
 BBilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası.pdfMicrosoft_PDF.png
 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Microsoft_PDF.png
 BG.PO.02 - Parola Yönetimi PolitikasıMicrosoft_PDF.png
 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Klavuzu Üst YazısıMicrosoft_PDF.png
 BG.PO.03 - Temiz Masa Temiz Ekran PolitikasıMicrosoft_PDF.png
 Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği KlavuzuMicrosoft_PDF.png
 BG.PO.04 - Erişim Kontrol PolitikasıMicrosoft_PDF.png
 Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi
Microsoft_PDF.png
 BG.PO.05 - Yedekleme PolitikasıMicrosoft_PDF.png
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası.pdfMicrosoft_PDF.png BG.PO.05 - Sosyal Müdendislik Zaafiyetleri ve Sosyal Medya Güvenliği Politikası
Microsoft_PDF.png
 Ek-2 İl Genelindeki Kurumların BG Politikalarına Uyum Oranın Hesaplanmasında Kullanılacak BaşlıklarMicrosoft_PDF.png
 BG.PO.07 - Resmi Sosyal Medya Hesapları Yönetimi PolitikasıMicrosoft_PDF.png
PROSEDÜRLERSÖZLEŞMELER
MAVİ.PNG
Microsoft_PDF.png
 BG.SZ.01 Personel Gizlilik SözleşmesiMicrosoft_PDF.png
 BG.PR.02 - Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Prosedürü Microsoft_PDF.png
 BG.SZ.02 Kurumsal Gizlilik Taahütnamesi (Firmalar İçin)Microsoft_PDF.png

 BG.PR.03 - Bilgi Saklama Ortamları Yok Etme Prosedürü

Microsoft_PDF.png
 BG.SZ.03 Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi (Kamu Çalışanları)Microsoft_PDF.png
 BG.PR.04 - İnternet ve E-posta Kullanım ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 BG.SZ.04 Uzaktan Erişim SözleşmesiMicrosoft_PDF.png

 BG.PR.05 - Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama Prosedürü

Microsoft_PDF.png
 BG.SZ.05 Kimlik Paylaşım Sistemi Gizlilik TaahhütmanesiMicrosoft_PDF.png
 BG.PR.06 - İşe Başlama ve İşten Ayrılma ProsedürüMicrosoft_PDF.png
FORMLAR
 BG.PR.07 - Düzeltici Faaliyet ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 BG.FR-01 Olay Bildirim-Müdahale FormuMicrosoft_PDF.png

 BG.PR.08 - İç Tetkik Prosedürü

Microsoft_PDF.png

 BG.FR-02 İşe Başlama Formu

Microsoft_PDF.png
 BG.PR.09 - Taşınabilir Ortam Yönetimi Prosedürü
Microsoft_PDF.png
 BG.FR-03 İşten Ayrılma FormuMicrosoft_PDF.png
 BG.PR.10 - Uzaktan Erişim ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 BG.FR-04 Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep FormuMicrosoft_PDF.png

 BG.PR.11-İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi Prosedürü

Microsoft_PDF.png
 BG.FR-05 Disk İmha Formu
Microsoft_PDF.png

 BG.PR.12-Mal ve Hizmet Alım Güvenliği Prosedürü

Microsoft_PDF.png
 BG.FR-06 Güvenli Veri Silme Talep FormuMicrosoft_PDF.png
 BG.PR.13-Web Uygulama Bilgi Güvenliği ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 BG.FR-07 Veri Tabanı Ve Kullanıcı Oluşturma Talep FormuMicrosoft_PDF.png
 BG.PR.14-Yazılım Geliştirme, Veritabanı ve Sunucu Güvenliği ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 BG.FR-08 Veri Tabanı Kullanıcı İşlemleri ve Yetki Talep FormuMicrosoft_PDF.png
 BG.PR.15-Risk Değerlendirme ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 BG.FR-09 Sbys Yetki Değişikliği FormuMicrosoft_PDF.png
 BG.PR.16-Risk Yönetim ProsedürüMicrosoft_PDF.png
 BG.FR-10 Donanım İstem FormuMicrosoft_PDF.png
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VE SUNUMLARI BG.FR-11 Kablosuz İnternet Erişim Talep FormuMicrosoft_PDF.png
 1 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları Eğitimi
 BG.FR-12 İç Tetkik FormuMicrosoft_PDF.png
 2 - Bilgi Güvenliği Hukuki Boyutu Eğitimi
YARARLI LİNKLER
 3 - İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri, Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Mühendislik Zafiyetleri Eğitimi
Kişisel Veriler ve Kişisel Bilgi Güvenliği
 4 - Parola Güvenliği Eğitimi
Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi
 5 - Bilgi Güvenliği Sözleşmeleri ve Farkındalık Taahhüdü Eğitimi
Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi
 6 - Web Güvenliği Eğitimi
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
 7 - Taşınabilir Medya ve Cihaz Güvenliği Eğitimi
Ulusal Bilgi Güvenliği: Strateji Ve Kurumsal Yapılanma
 8 - Siber Güvenlik Eğitimi
Sosyal Mühendislik
 9 - Ağ Güvenliği Eğitimi
Bilgi Güvenliği Nedir ve Nasıl Sınıflandırılır?
10 - Elektronik Posta Güvenliği Eğitimi
Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri
11- Sunucu ve Sistem Güvenliği Eğitimi
 TSE Dergisi - Bilgi Güvenliği
Eğitim Videoları
Eğitim Videoları