AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
17 Haziran 2020

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların % 50′sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır.

Gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz kullanılan ilaçların başında antibiyotikler geliyor. Reçete Bilgi Sistemi (RBS) verilerine göre ülkemizde reçetelerin üçte biri antibiyotik içeriyor.

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır. Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve bazen de bakterileri öldürmektedir. Bakteriler, çevrelerinde meydana gelen değişikliklere hızlı uyum sağlayabilen canlılardır. Antibiyotiklere karşı geliştirdikleri direnç de bunun bir örneğidir. Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, söz konusu antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade etmektedir. Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Ayrıca bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve bununla ilgili komplikasyonların gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa neden olmaktadırlar.

Son 25 yılda yeni bir antibiyotik keşfedilmemiştir ve gelecek 10 yılda da keşfedilmesi beklenmemektedir. Maalesef antibiyotik direncinin artması nedeniyle etkili antibiyotiklerin sayısı giderek azalmakta. Çok yakında yaşamı tehdit eden hastalıklarla savaşmak için elimizde hiç antibiyotik kalmayabilir. İlimizde de antibiyotik kullanım oranları oldukça yüksek. Dünyanın her yerinde bu konuda ciddi adımlar atılılıyor, yeni ulasal eylem planları belirleniyor ve akılcı ilaç kullanım faaliyetleri hızlanarak devam ediyor. Bu bağlamda ilimizde de halkımıza yönelik bir program düzenlenecek. Ülkemizin akılcı ilaç kullanımı faaliyetlerini yürüten Sağlık Bakanlığı TİTCK Akılcı İlaç Kullanım Dairesi ile birlikte  aşı ve antibiyotikler hakkında merak edilenleri cevaplamak için  1 Kasım Perşembe günü saat: 10.30 ‘da Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde bir program düzenleyeceğiz. Farklı alanlardan 4 hocamızın katılacağı programa aşı ve antibiyotikler hakkında merakı olan herkesi bekleriz. Bu program için bize kapılarını açan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İbrahim ÇAPAK'a, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ramazan SOLMAZ'a ve ilimize geldikleri için TİTCK Akılcı İlaç Kullanım Daire Başkanı Ecz. Mesil AKSOY’a, Hacettepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Enfeksiyon Hastalıkları BD’dan Prof. Dr. Ateş KARA’ya, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD ve Enfeksiyon Hastalıkları BD’dan Prof. Dr. Ayper SOMER’e, İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji ABD’dan Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ’a ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ABD’dan Prof. Dr. Zeynep Ülker TAMAY’a çok teşekkür ederim.

Halkımızı birinci ağızdan en doğru bilgileri alabilecekleri bu programa davet ediyorum.