KRONİK HASTALIKLAR İZLEMİ İL EĞİTİMLERİ YAPILDI
30 Ekim 2018

Bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla 2017-2018 yılları içerisinde Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimleri (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) yapılmıştır.

2019 yılından itibaren birinci basamakta kronik hastalıklar izlemi başlatılması planlanmakta olup aile hekimlerince kronik hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi ve ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla aile hekimlerine eğitim verilerek, katılımcılara katılım belgeleri verilmiştir.


  • 20181023_145636.jpg
  • IMG-20181022-WA0044.jpg
  • 20181023_165618.jpg
  • 20181023_102443.jpg