T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Güncelleme Tarihi: 20/01/2019

  • Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemlerini yürütmek ve bu konuda yazışma yapmak.
  • Hukuki konularda görüş bildirmek.
  • Mevzuatın uygulanmasından olacak tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak.
  • İlgili mevzuat uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak.
  • Hukuk İşlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.
  • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak