İş Akış Süreçleri
28 Ekim 2021

1-Müdürlüğümüze Bağlı Birimler
      1.Müdürlüğe Bağlı Birimler.docx

2- Sağlık  Hizmetleri Başkanlığı
     1.Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.docx
     2. Sağlık Hizmetleri Birimi.docx
     3. Kamu Sağlık Tesisleri Birimi.docx

3-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
    1.Toplum Sağlığı Birimi.docx
    2.Bulaşıcı Hastalıklar Birimi.docx
    3.Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi.docx  

4-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
    1. Hastane Hizmetleri Birimi.docx
    2. Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi.docx

5- Destek Hizmetleri Başkanlığı
    1. Atama Birimi Akış Şemaları 2021.docx   
    2  Özlük Birimi Akış Şemaları 2021.docx
    3. Mali Hizmetler Birimi Akış Şemaları 2021.docx
    4 .İdari Hizmetler Birimi Akış Şemaları 2021.docx