overlay

İş Akış Süreçleri, İş Takvimleri,Sorumluluk Matrisleri

1-Müdürlük
   a) Hukuk ve Muhakemat Birimi 
   b) İl Kalite Koordinatörlüğü 
   c) Hasta Hakları  İl Koordinatörlüğü
   d) Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetler Birimi


2-Acil, Sağlık ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı
   a)  Tıbbi Cihaz Biyomedikal ve Eczacılık Süreci
   b)  Organ ve Doku Nakil Süreci
   c)  Özel Ağız ve Diş Sağlığı Süreci 
   ç)  Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezleri Süreci
   d)  Sağlığın Geliştirilmesi Süreci
   e)  Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Süreci
   f)   Sağlık Meslekleri Süreci
   g)  Sağlık Turizmi Süreci
   ğ)  Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
   h)  Afetlerde Sağlık Hizmetleri Süreci   

3-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
   a)  Ruh Sağlığı Süreci
   b)  Aşı Programları
   c)  Aile Hekimliği Süreci
   d)  Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
   e)  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
   f)   Çocuk, Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Süreci
   g)  Kanser Süreci (KETEM)
   ğ) Toplum Sağlığı Birimi
   h)  İzleme Değerlendirme İstatistik Hizmetleri Süreci
   ı)   Göç Sağlığı Süreci
   i)   Çalışan  Sağlığı Süreci
   j)   Çevre Sağlığı Süreci
   k)  Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Süreci
   l)   Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Süreci    

 

4-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
   a)  Tıbbi Cihaz ve İlaç Süreci
   b)  Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Süreci
   c)  Biyomedikal mühendislik hizmetlerini Süreci
   ç)  Hastane Eczacılığı Hizmetleri Süreci
   d)  Finansal Analiz ve Faturalandırma Süreci
   e)  Hasta ve Çalışan Hakları
   f)   KHB.İstatistik, Raporlama ve Analiz Süreci
   g) Özellikli Sağlık Hizmetleri Süreci
   ğ)  Hastane Hizmetleri Süreci
   h)  Evde Sağlık Hizmetleri Süreci
   ı)   Verimlilik ve Kalite Yönetimi Süreci
   i)   Ağız ve Diş Sağlığı Süreci
   l)   Sağlık Otelciliği Hizmetleri Süreci
  m)  Atık Yönetimi Çevre Yönetimi Hizmetleri Süreci
   n)  Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Süreci    


5-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
  a) Atama Birimi
  b) Personel İstatistik ve Planlama Süreci
  c) Özlük Birimi
  d) Disiplin Süreci
  e) Bilgi İşlem ve İstatistik Süreci
  f) Evrak-Kayıt Süreci
  g) Eğitim Hizmetleri Süreci
  ğ) İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci
  h) Genel Arşiv Hizmetleri Süreci
  ı) İç Kontrol Hizmetleri Süreci
  i) Yatırım Hizmetleri Süreci
  j) Satın Alma Hizmetleri Süreci
  k) Bütçe ve Finansal Analiz Süreci
  l) Stok (Ambar Ayniyat)Yönetimi Süreci
 m) 4D Sürekli İşçilerin İş Süreçleri
 n) Maaş, Yolluk ve Tahakkuk Hizmetleri
 o) Özlük Arşiv Süreci
 ö) Döner Sermaye İşlemleri Süreci
 p) Personel Kurum Kimlik Basım İşlemleri Süreci
 r) Yemekhane İşlemleri Süreci