ANNE SÜTÜ VE EMZİRME DANIŞMALIĞI- BEBEK, ÇOCUK, ERGEN İZLEM ROTOKOLLERİ VE TAMAMLAYICI BESLENME EĞİTİMİ
17 Haziran 2020

     Bakanlığımız Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nün bebek ve çocuklarının sağlığını korumak amacıyla hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlığımızca 1991 yılından beri UNICEF işbirliğinde Anne Sütünün teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları yürütülmektedir.

     Bakanlığımız Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığının Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri yazısı ile günümüzde ulaştığımız noktada Çocuk Sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp, giderek sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu kapsamda temel öngörü hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden saptanarak önlenmesidir.

    Müdürlüğümüz eğitim salonunda 16 – 17 Nisan 2018 tarihlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Emine ELALTUNTAŞ,  Bingöl Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet UÇAR, Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Dr. Bilal BUZĞAN, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar Kanser Şube Müdürlüğünde görev yapan Diyetisyen Emrah ELMAS, Psikolog Seda ALAS COŞKUN, Ebe Ayşen BULUT, Ebe Fatma MUMCU, Ebe Tuba ELİTAŞ tarafından 7 Aile Hekimi, 2 Aile Sağlığı Elemanı ve16 sağlık evi personeline yönelik Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı - Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri ve Tamamlayıcı Beslenme Eğitimi düzenlenmiştir.

  • 20180416_101735.jpg
  • 20180416_113518.jpg
  • 20180417_102724.jpg
  • IMG-20180417-WA0011.jpg