6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu (18 Kasım 2021)
18 Kasım 2021

6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu (18 Kasım 2021)


Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması çalışmaları ve “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” etkinliği kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı konusunun ele alınacağı “6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” 18 Kasım 2021 tarihinde saat 09.30’da  
https://titck.secondlife.com.tr/ bağlantı adresinden çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyuma tüm hekimlerimiz, eczacılarımız ve sağlık çalışanlarımız davetlidir.

Untitled-2.jpg