Bilimsel Araştırmaların Kabülü
09 Kasım 2021

Müdürlüğümüz’e yapılacak Bilimsel Araştırmalarda izlenecek prosedür ekte sunulmuştur. Başvurular İş Akış Şemasında belirtildiği üzere kabul edilecek eksik belge bulunması durumunda başvurular ret edilecektir. 1- İŞ AKIŞ ŞEMASI.docx
2-TAAHÜTNAME.docx
3-Bilimsel Araştırma Başvuru Formu.docx
4-Bilimsel Araştırma Protokolü.docx
5b-Ön izin formu_Halk_Sağlığı.docx
5a-Ön izin formu_Hastane.docx