T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Kurulu Kararları

Güncelleme Tarihi: 01/08/2017

BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI KURUL KARAR SONUÇLARI
Başvuru TarihiKarar tarihiKarar SayısıSağlık TesisiBaşvuru KonusuKurul Karar Özeti
113.11.201424.12.20142014-729Bingöl Devlet HastanesiTahlil sonuçlarını göstermek isterken otomasyon personeli ile münakaşa iel başvuru yapmıştır.Kurulumuza öneri olarak sunulan 2014-729 sayılı başvuruda belirtilen hastane sisteminden kaynaklanan sorunların Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından çözümlenmesi gerektiği kurul kararı olarak alınmıştır.
221.11.201424.12.20142014-1268Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziHasta, başka bir hekime randevu alması sonucu önceki hekime muayene olamaması konusunda başvuru yapmıştır.08.05.2014 tarihli ve 28994 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin "hastanın uyması gereken kurallar" başlıklı ç) fıkrasında; "Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir" denmektedir. Bu nedenle hasta ilgili diş hekimine randevu almadığından ihlal olmadığına karar verilmiştir.
326.11.201429.12.20142014-1596Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziYanlış diş tedavisi konusunda başvuru yapılmıştır.Hastaya isteği doğrultusunda tek üye diş yapıldığı, protez yapımına başlamadan önce yapılacak tedavi hakkında bilgi verildiği ve kalan tedavisine devam edileceği bilgi ve belgelerden anlaşıldığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
401.12.201424.12.20142014-2083Bingöl Devlet HastanesiRandevudan yarım saat önce geldiği fakat danışma sırasının yoğun olmasından dolayı randevusuna geciktiği konusunda başvuru yapmıştır.Kurulumuza öneri olarak sunulan 2014-2083 sayılı başvuruda belirtilen hastane sisteminden kaynaklanan sorunların Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından çözümlenmesi gerektiği kurul kararı olarak alınmıştır.
502.12.201424.12.20142014-2115Bingöl Devlet HastanesiDanışma sırasının yoğun olmasından dolayı randevusuna geciktiği konusunda başvuru yapmıştır.Kurulumuza öneri olarak sunulan 2014-2115 sayılı başvuruda belirtilen hastane sisteminden kaynaklanan sorunların Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından çözümlenmesi gerektiği kurul kararı olarak alınmıştır.
603.12.201424.12.20142014-2490Bingöl Merkez Toplum Sağlığı MerkeziAşı hizmetinin evinde yapılmadığı, okula davet edildiği konusunda başvuru yapmıştır.Söz konusu tarihte Sarıçiçek ve İncesu ASM hemşireleri tarafından aşısı yapılacak çocuğa pentaxin-3, pnömokok-3, hepatit-3 ve polio-1 aşıları yapılmak istenmiş ancak babası tarafından reddedildiği tutulan tutanak ve bilgi isteme formunda anlaşılmıştır.
704.12.201424.12.20142014 - 2672Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziDiş Tabibinin mesaiye geç geldiği konusunda başvuru yapılmıştır.Ağız Diş Sağlığı Merkezi hasta iletişim birimi tarafından kontrol edilen kamera kayıtlarında hekimin saat 09:17'de kliniğe geldiği anlaşılmıştır. Hekim mesai saatlerine uymadığından dolayı Hasta Hakları Yönetmeliği'nin Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma başlıklı 6. maddesine istinaden hasta hakkı ihlali olduğuna kurul kararı verilmiştir.
822.12.201429.12.20142014-5124Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziDiş Tabibinin mesaiye geç geldiği konusunda başvuru yapılmıştır.Ağız Diş Sağlığı Merkezi hasta iletişim birimi tarafından kontrol edilen kamera kayıtlarında hekimin saat 09:08'de kliniğe geldiği ve hastasını tedavi etmediği bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır. Hasta Hakları Yönetmeliği'nin Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma başlıklı 6. maddesine istinaden hasta hakkı ihlali olduğuna kurul kararı verilmiştir.
929.12.201421.01.20152014-6073Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziHasta, dişe yapılacak tedavi konusunda doktor ile fikir ayrılığı sebebiyle başvuru yapmıştır.Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin ç) fıkrasında; "Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir" denmektedir. Hastanın, randevusuna geç geldiği halde diş hekiminin hastayı muayene ettiği, olası tedaviler hakkında gerekli bilgilendirmeyi yaptığı anlaşıldığından ihlal olmadığına karar verilmiştir.
1006.01.201521.01.20152015-215Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziDiş Tabibi, hak ihlail kararı verilen dosyaya itiraz ile başvuru yaspmıştır.2014/32 sayılı genelgenin 2.maddesine istinaden şikayet edilen personel tarafından 2014-2672 nolu başvuruya yapılan itirazın değerlendirilmesinde; Ağız Diş Sağlığı Merkezi hasta iletişim birimi tarafından kontrol edilen kamera kayıtlarında hekimin saat 09:17'de, hastanın 08:45'te kliniğe geldiği, hastanın tedavisine devam edilmediği, 01.12.2014 tarihinde 2014-2672 nolu başvuruya istinaden bilgi isteme formu (Ek-3) ile alınan ifadenin başhekimin imzasıyla alındığı ve alınan iznin bilgi isteme formunda belirtilmediği, Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi'nin 26. maddesine göre saatlik izin formunun (Ek-3) olmadığı tespit edilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 6. maddesi ve İzin Yönergesinin 26. maddesine istinaden hak ihlali olduğu kanaatine varılarak dosyanın reddine karar verilmiştir.
1107.01.201521.01.20152015-419Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziDiş Tabibi, hak ihlail kararı verilen dosyaya itiraz ile başvuru yaspmıştır.Sağlık Bakanlığı'nın 2014/32 sayılı genelgesinin 2. maddesine istinaden şikayet edilen personel tarafından 2014-5124 nolu başvuruya yapılan itirazın değerlendirilmesinde; Ağız Diş Sağlığı Merkezi hasta iletişim birimi tarafından kontrol edilen kamera kayıtlarında hekimin saat 09:08'de kliniğe geldiği ve hastasını tedavi etmediği bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır. Hasta Hakları Yönetmeliği'nin Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma başlıklı 6. maddesine istinaden hak ihlali olduğu kanaatine varılarak dosyanın reddine karar verilmiştir.
1222.01.201504.03.20152015-2559Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiNöbetçi doktorun icabçı uzman hekimi çocuğunun muayenesi için hastaneye çağırmamasından dolayı başvuru yapmıştır.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 09.01.2013 tarihli ve 229 sayılı Tıbbi Hizmetler Sunum Rehberinin 1.1. Acil Servis Hizmet Sunumu Süreci maddesinin 1.1.5. bendinin e) ve g) fıkrasında; "Yeşil, sarı ve kırmızı alandaki hastaların hekim tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra gerekiyorsa poliklinik için randevusu alınır." denmektedir. Hastaya çocuk acil servisi tarafından konsültasyon yapılarak poliklinik için randevusu alındığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
1323.02.201504.03.20152015-9204Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziHasta tarafından 2014-1596 nolu dosyaya yanlış dişe tedavi yapıldığı gerekçesiyle itiraz edilmiştir.Sağlık Bakanlığı'nın 2014/32 sayılı genelgesinin 2. maddesine istinaden başvuru sahibi tarafından 2014-1596 nolu başvuruya yapılan itirazın değerlendirilmesinde; Hastaya isteği doğrultusunda tek üye diş yapıldığı, protez yapımına başlamadan önce yapılacak tedavi hakkında bilgi verildiği ve kalan tedavisine devam edileceği anlaşıldığından hak ihlali olmadığına karar verilerek dosyanın reddine karar verilmiştir.
1402.03.201531.03.20152015-10672Bingöl Genç Devlet HastanesiVezne memurunun yerinde olmadığından dolayı muayene olamamasından dolayı başvuru yapmıştır.Genç Devlet Hastanesi hasta iletişim birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede; Başvuru sahibinin ücretli hasta olduğu, abisinin sigortası adına muayene olmak istediği ve sigortasının yapılabilmesi için SGK il müdürlüğüne yönlendirildiği anlaşılmıştır. Ayrıca bahse konu doktorun olaydan haberdar olmadığı, ilgili vezne memurunun ise çocuğunu rahatsızlığından dolayı acil serviste müşahade altına aldığı, telefonla çağrıldığı vakit görev yerine gittiği fakat başvuru sahibinin vezneye gitmeyerek şikayette bulunduğu tespit edildiğinden hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
1509.03.201530.04.20142015-12724Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziDoktorun kendisine kaba davrandığı, saygı çerçevesi içerisinde davranmadığı konusunda başvuru yapmıştır.Şikayete konu olan diş tabibi görevi olmadığı halde hastaya bilgi verdiği ve gerekli yönlendirmeyi yaptığı alınan ifadelerden anlaşıldığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
1620.03.201530.04.20152015-15753Bingöl Devlet HastanesiDoktorun kendisine kaba davrandığı konusunda başvuru yapmıştır.Yapılan hasta hakları kurulu toplantısı neticesinde; Hasta acil olmadığı halde ilgili doktor tarafından muayenesinin kısa sürede yapıldığı, reçetenin düzenlendiği anlaşıldığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
1707.04.201510.04.20152015-20322Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziMuayene için poliklinik kapısında beklerken numarası geçtiği halde tedaviye çağrılmadığı, doktorun muayenesini yapmadığı konusunda başvuru yapmıştır.Hasta iletişim birimi tarafından incelenen kamera kaydı görüntülerinde hastanın randevu saati olan saat 09:00'da muayenesinin yapıldığı, muayene akabinde röntgen filminin çekildiği, doktor tarafından dişe kanal tedavisi yapılması gerektiği anlatılmış, isteği doğrultusunda eşinin dişine dolgu yapılması için uyuşturmak amacıyla iğne yapıldığı, tedavisi için yardımcı sağlık personeli tarafından 3 defa, hekim tarafından 1 defa olmak üzere hastanın çağrıldığı ancak klinik bölümünde olmadığı tespit edildiğinden hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
1815.04.201513.05.20152015-22325Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiÇalışan personelin telefonda kaba davrandığı gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 39. maddesinde; "Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır." denilmektedir. Bu kapsamda alınan ifade, bilgi ve belgelerden ilgili maddeye göre hastaya davranılmadığı anlaşıldığından hak ihlali olduğuna karar verilmiştir.
1918.05.201509.06.20152015-29752Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiÇalışan personelin kendisine kaba davrandığı gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.Hasta hakları kurulu tarafından yapılan değerlendirmede bilgi ve belgelerden hak ihlali olmadığı anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına karar verilmiştir.
2012.06.201530.06.20152015-35386Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiÇalışan personelin, mahremiyete uymayarak teşhisiyle ilgili bilgileri hastane dışına sızdırmasıyla ilgili başvuru yapılmıştır.Hasta hakları yönetmeliğinin 23. maddesinde "Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz." denilmektedir. Şikayet edilen personel, başvuranın hastanedeki teşhisi ve bilgileri hakkında bilgi vermediğinden hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
2125.06.201504.08.20152015-38112Bingöl Devlet HastanesiDoktorun mahremiyete uymadığı, hastalar yanında teşhisiyle ilgili konuştuğu gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.04.08.2015 tarihinde toplanan hasta hakları kurulu; dosya ile ilgili alınan bilgi ve belgelerden hak ihlali olmadığına karar vermiştir.
2203.07.201504.08.20152015-40104Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiÇocuk acil doktorunun hastayı muayene etmeden telefonla bilgi verdiği gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.Hasta Hakları Yönetmeliği'nin "Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma" başlıklı 6. maddesine istinaden hak ihlali olduğuna karar verilmiştir.
2314.07.201504.05.20152015-42112Bingöl Devlet HastanesiHasta sırasına uyulmadığı ve hekimin kaba davranması gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.07/07/2015 Tarihinde öncelik tanınan 141 sıra numaralı randevusu bulunan hastanın öncelikli alınmasını gerektirecek tıbbı bilgi sonuçlarının varsa acili yet durumumun defter ve ya bilgisayar kayıtlarının gönderilmesi rica olunur .
2422.07.201528.07.20152015-42906Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiÇalışanların bilgi eksikliği, gerekli tıbbi özenin gösterilmediği ve yanlış tedavi gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.Sağlık Bakanlığı'nın 2014/32 sayılı genelgesinin 4. maddesinde; "Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise il Sağlık Müdürlüğüne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir." denildiğinden dosyanın başhekimliğe gönderilmesi kararı alınmıştır.
2504.08.201520.08.20152015-45568Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiKadın Doğum doktorunun normal doğum yaptırırken bebeğe zarar vermesi gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.2015/32 sayılı hasta hakları genelgesinde; “Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, Kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir” denmektedir. Bu nedenle ilgili başvurunun başhekimlikçe değerlendirilmesi gerekmektedir.
2605.08.201509.09.20152015-45823Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiHastanenin jeneratör probleminden dolayı ameliyatın yapılamaması ve Özel Bingöl Hastanesi'ne sevkinin yapılarak ameliyat ücretinin alınması nedeniyle hastaneden zararını istemesi gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin, sağlıkta kalite standartları gereği jeneratörünün çalışır ve hazır durumda olmadığı tespit edildiğinden hastane yönetiminin ihmali nedeniyle Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 11. maddesine istinaden hak ihlali olduğu kararına varılmıştır.
2706.08.201520.08.20152015-46175Bingöl Genç Devlet HastanesiTahlil sonuçlarına öğleden önce bakılması nedeniyle polikliniğe başvuru yapması ve sonucunda tahlillerine bakılmadığı gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.20.08.2015 tarihinde yapılan hasta hakları kurul toplantısı neticesinde; hastanın tahlillerine öğleden önce muayeneler bittikten sonra bakılabileceği söylenmiş olup hastane işleyiş sisteminde de hasta tahlillerine öğleden sonra bakıldığı anlaşıldığından hak ihlali olmadığı kararı verilmiştir.
2814.09.201515.09.20152015-53228Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi2015-45823 sayılı dosyaya hastane yönetimi tarafından itiraz edilmesi gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.2015-45823 sayılı dosyaya yapılan itiraz neticesinde; Hastane yönetimi tarafından kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerin yetersiz olduğu tespit edildiğinden dosyanın reddine karar verilmiştir.
2912.10.201511.11.20152015-57488Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiBaşvuru sahibi, öğleden önce çocuğuna ultrason çektirememesi nedeniyle başvuru yapmıştır.04.11.2015 tarihinde saat 10:00'da yapılan ilk toplantıda hastanın acil olup olmadığına dair ilgili hastaneden konuya ilşkin belge istenmiş ve kurula intikal eden belgelerde hastanın acil olmadığı, yapılan incelemede hekimin yeterli sayıda hastaya baktığı, doktorun herhangi bir kusurunun olmadığı anlaşıldığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
3017.11.201502.12.20152015-63977Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiDoğum salonu hemşirelerinin ve doktorun kaba davranması, sezeryan ameliyatı yapmaması ve hastasını Özel Bingöl Hastanesine sevk etmesi nedeniyle başvuru yapmıştır.Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hasta İletişim Birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde; hastanın isteğinin sezaryen olduğundan, kendi isteğiyle Özel Bingöl Hastanesine sevk edildiği anlaşıldığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
3119.11.201509.12.20152015 - 64640Bingöl Genç Devlet HastanesiÇocuğuna enjeksiyon yaptırmak isteyen başvuru sahibinden hemşire tarafından reçete istenmesi ve akabinde sözlü tartışma yaşanması nedeniyle başvuru yapılmıştır.Genç Devlet Hastanesi Hasta İletişim Birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde; Hastanın enjeksiyon işlemi yapıldığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir. Sözlü münakaşa ile ilgili olarak Genç Devlet Hastanesi çalışanı beyaz koda başvurduğundan değerlendirilmemiştir.
3227.11.201502.12.20152015-66385Bingöl Genç Devlet HastanesiSaat 15:30'da hastaneye gelen başvuru sahibi Diş Polikliniğinde hekim olmadığı için başvuru yapmıştır.Genç Devlet Hastanesi hasta iletişim birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede;hasta muayenesinin olduğu tespit gidildiğinden hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
3311.12.201523.12.20152015-69509Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi2015-63977 sayılı dosyaya yapılan itirazdır. Doğum salonu hemşirelerinin ve doktorun kaba davranması, sezeryan ameliyatı yapmaması ve hastasını Özel Bingöl Hastanesine sevk etmesi nedeniyle başvuru yapmıştır.2015-63977 sayılı dosyaya yapılan itiraz değerlendirilmiş olup; Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hasta İletişim Birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede dosyanın reddine, ancak 2012 yılında yayınlanmış olmasına rağmen şikayete bahis hastanede halen kamera kayıtlarının yapılmaması manidar olduğuna, olayın meydana geldiği yerde güvenlik personelinin olması gerektiği ancak o esnada orada bulunmadığı, doğumhane kapısının emniyet tedbirli (şifreli giriş) olmasına rağmen olayın meydana geldiği gün hastaların rahatlıkla doğumhaneye girdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla hasta ve yakınlarının girişine engel işleyişin olmadığı tespit edilmiştir. Yukarıda zikredilen konularla ilgili düzeltici işlem yapılması kararı alınmıştır.
3413.12.201514.01.20162015-69606Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiHasta yakını hastasının eve gönderilmesini istemesi ancak doktorun bunu uygun görmemesi üzerine aralarında yaşanan iletişim problemi nedeniyle doktor hakkında başvuru yapılmıştır.Hekimin hastanın tedavisini yaptığı, hastanın sağlığını düşündüğünden hastanın hastaneden çıkarılmasına izin vermediği anlaşıldığından hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.Fototerapi odasının fiziki koşullarının hasta refakatçilerinin de düşünülerek iyileştirilmesi ve hekime iletişim ile ilgili bilgi verilmesi yönünde düzeltici işlem yapılması kararı alınmıştır.
3526.01.201618.02.20162016-4329Bingöl Genç Devlet HastanesiLaboratuvarda kan alan personelin düzgün kan alamadığı, lakayt hareketlerde bulunduğu ve laboratuvarın temiz olmadığı gerekçesiyle başvuru yapılmıştır.Genç Devlet Hastanesi hasta iletişim birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede; 01.01.2016 ve 31.01.2016 tarihleri arasında kan alma ve laboratuvarda düzenli temizlik yapıldığına dair belge sunulduğu tespit edildiğinden hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
3616.05.201601.06.20162016-27401Bingöl Karlıova Devlet HastanesiHastasını gece acile kaldırdığı fakat nöbetçi doktorun hastasını muayene etmediği, tahlil yapmadığı, direkt serum yaptığı gerekçesiyle hasta yakını başvuruda bulunmuştur.Karlıova Devlet Hastanesi hasta iletişim birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede; hastanın, hekim tarafından muayene edildiği ve tahlil yapıldığı tespit edildiğinden hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.İlgili personelin iletişim eğitimine alınması önerisi alınmıştır.
3708.08.201625.08.20162016-42809Bingöl Karlıova Devlet HastanesiBaşvuru sahibinin çocuğuna serum takılacağı sırada çocuğunu sabitleyememe durumu karşısında ilgili sağlık çalışanının hastaya nazik davranmadığı gerekçesiyle şikayette bulunulmuştur.Karlıova Devlet Hastanesi hasta iletişim birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede; Hasta Hakları Yönetmeliği'nin "İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret" başlıklı 39. maddesinde; "Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır" denmektedir. İlgili maddeye istinaden hak ihlali olduğuna karar verilmiştir.
3826.08.201620.10.20162016 - 46573Bingöl Karlıova Devlet HastanesiBaşvuru sahibi acil doktorunun kendisine nazik davranmadığı gerekçesiyleşikayette bulunmuştur.Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi hasta iletişim birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede; Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. maddesinde; "Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır" denildiğinden hak ihlali olduğuna karar verilmiştir.
3930.09.201604.11.20162016 - 51694Bingöl Devlet HastanesiBaşvuru sahibi, ultrason çekilirken eşinin yanında bulunmasına izin vermeyen hekim hakkında şikayette bulunmuştur.Bingöl Devlet Hastanesi hasta iletişim birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde radyoloji uzmanının, hastayı hekim seçme hakkı ile ilgili bilgilendirdiği anlaşıldığından hasta hakkı ihlali olmadığına karar verilmiştir.
4020.10.201617.11.20162016 - 55664Bingöl Karlıova Devlet HastanesiSıra numarası almadan hastasını acil kabul edip, hastasını öncelikle muayene etmek istemesi ve doktorun da buna izin vermemesi nedeniyle doktor hakkında şikayette bulunulmuştur.Karlıova Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi tarafından kurulumuza gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.
4123.11.201619.01.20172016-62622Bingöl Genç Devlet HastanesiÇocuğunu muayene için doktora götüren başvuru sahibi, doktorun; "ben raporluyum, hasta bakmıyorum" demesi üzerine doktor hakkında şikayette bulunmuştur.Genç Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelerine istinaden hekimin aldığı iş göremezlik raporunda tarihler arasında tutarsızlıklar olduğu nedeniyle hasta hakları yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden uzman hekimin hasta hakkı ihlali yaptığı, acile başvuran hastaların kayıt altına alınarak muayene edilmemesi konusunda hasta hakları yönetmeliğinin 14. maddesine istinaden tıbbi özen gösterilmediği kanaatine varıldığından ilgili acil doktorunun da hasta hakkı ihlali yaptığı kararı alınmıştır.
4203.02.201706.02.20172017 - 6774Bingöl Devlet HastanesiBaşvuru sahibi, kalçasına yapılan enjeksiyondan dolayı yürümekte güçlük çektiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştur.Hasta Hakları Uygulamaları konulu 2014/32 sayılı genelgenin 4. maddesinin "Şikayet ve sorun çözme başvuruları" başlıklı 3. fıkrasında; " Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir" denmektedir. Bu kapsamda İlgili başvuru gereğinin yapılması için hasta iletişim birimine yönlendirilmiştir.
4322.02.201710.03.20172017 - 10701Bingöl Karlıova Devlet HastanesiRandevu saatiyle ilgili yaşanan bir problemden dolayı hekimle yaşanan tartışmadan dolayı şikayette bulunulmuştur.Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede; Hasta hakları yönetmeliğinin 39. maddesine istinaden hak ihlali olduğu kararı verilmiştir.
4412.05.201713.06.20172017 - 28654Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiAmeliyat öncesi ve sonrası sorumlu hemşire tarafından hasta nakli yapılmadığından şikayet başvurusu yapılmıştır.Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hasta hakları birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede; Sağlıkta kalite standartları hastane seti hasta transfer talimatı'nın 5. maddesinin 5. fıkrasının 1. bendinde "ameliyathaneden hastaların ilgili bölüme transferi sedye ile ameliyathane personeli ve ameliyathane hemşiresi tarafından gerçekleştirir" dendiğinden ilgili maddeye istinaden hak ihlali olduğuna karar verilmiştir.
4522.05.201713.06.20172017 - 30063Bingöl Genç Devlet HastanesiOtomasyon personeli ile yaşanan diyalogtan dolayı şikayet başvurusunda bulunulmuştur.Bingöl Genç Devlet Hastanesi hasta hakları birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelere istinaden yapılan değerlendirmede hak ihlali olmadığına, ancak hasta ile tartışan otomasyon personelinin iletişim eğitimine tabi tutulması kararı alınmıştır.
4630.05.201702.06.20172017 - 32025Bingöl Genç Devlet HastanesiGörevli personelin "malzeme olmadığı için diş çekimi yapılmayacaktır" demesi üzerine başvuru sahibi, bu durumdan ve ilgili görevlinin tavrından dolayı şikayette bulunmuştur.Başvuru sahibi ilgili şikayet başvurusunu iptal ettiğini beyan eden bir dilekçe ile hasta hakları birimine başvurmuştur. Bu yüzden ilgili başvuru iptal edilmiştir.
4717.07.201717.07.20172017 - 41479Bingöl Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziDiş çekimi yapılırken yan taraftaki protes dişinin kırılması nedeniyle şikayet başvurunda bulunulmuştur.2014/32 sayılı hasta hakları uygulaması genelgesinin 2. maddesinde; "Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular,kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir." denmektedir. Bu yüzden ilgili şikayetin tıbbi hata olması nedeniyle başhekimliğe yönlendirilmesi gerekmektedir.