T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ASKOM Kararları

Güncelleme Tarihi: 18/01/2019

ASKOM ( ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ ) KARARLARI

T.C.

BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

ASKOM ( ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ )  KARARLARI

 

TOPLANTI TARİHİ  : 08.01.2013

KARAR NO                : 2013 / 3

 

KURULUŞ

 

 

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3’ncü maddesi ( i ) bendi,92 nci maddesi ( c ) bendi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ‘nin 43’üncü maddeleri ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8’nci madde ( b ) bendine dayanılarak 11.05.2000 tarih ve 24406 sayılı R.G’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile 24.03.2004 tarih ve 25412 sayılı R.G.’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’in 1’nci maddesi ( v ) bendinde tanımlanan İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu’nun ( ASKOM ) ve aynı yönetmeliğin 22 nci maddesi bentlerinde sayılan görevleri yerine getirmek üzere 04/01/2013 tarih ve 16 sayılı yazımız ile Bingöl de bulunan kamu kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışmaları yaparak toplantıya görevli olarak katılmaları istenmiştir.

 

ASKOM  (GENEL KOŞULLAR)

 1.  Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, acil vakaları hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır. (Başbakanlığın 2008/13 ve 2010/16 sayılı genelgeler) 112 Ambulanslarının sahadan almış olduğu vakalar için KKM hastaneye önceden bilgi verecektir.

 

 1. Kurum ve kuruluşlarca hastalar için ambulans talebinde bulunulması durumunda 112 bünyesinde yeterli sayıda ambulansın bulunmadığı durumlarda uygun olan ambulansın seçim insiyatifi Komuta Kontrol Merkezinin olacaktır. Komuta Kontrol Merkezi gerektiğinde hastalar için tüm kurum ve kuruluşlarda bulunan en uygun ambulansı görevlendirebilecektir.

 

 1. Ambulanslar hasta nakilleri dışında kesinlikle başka amaçlar için kullanılmayacak. ( Evrak takibi, Malzeme taşıma, Cenaze vb. gibi işlerde )

 

 1. Cenazeler için Belediyeye ait cenaze nakil aracı ile şoförler otomobilciler derneğindeki cenaze nakil araçları kullanılacak. Cenaze nakilleri için kesinlikle KKM’den ambulans talep edilmeyecek.

 

 1. Hastane Acil Servislerinde Ambulans giriş, çıkışı ile parkına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Acil servis girişlerine özel ve resmi araçların park etmesi engellenecektir.

 

 1. Hastane ambulanslarının KKM tarafından görevlendirilmeleri durumunda mesai saatleri içersinde acil servis sorumlu hekimlerine, mesai saatleri dışında nöbetçi acil hekimine bildirilecektir.

 

 1. KKM ile etkili ve direkt iletişim sağlaması amacıyla hastane acil servislerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı isteği üzerine kurumunuzca hastane Acil servislerinde kullanılmak üzere  tahsis edilen cep telefonları günlük nöbetçi hekimde bulunacak, KKM ile yapılacak tüm görüşmeler Acil servislerde bulunan cep telefonu ile yapılacak telefonların faturaları her ay ilgili birim tarafından düzenli olarak ödenecektir.

 

HASTANE ADICEP TELEFON NUMARASIMARKAMODEL
Devlet Hastanesi0 507 454 81 08NOKİA1800
Kadın Doğum ve Çocuk Has. Hastanesi0 530 973 16 37NOKİA1280
Karlıova Devlet Hastanesi0 530 979 22 39NOKİA1800
Solhan Devlet Hastanesi0 530 261 45 01NOKİA1280
Genç Devlet Hastanesi0 544 411 35 20NOKİA1280
Kiğı TSM0 533 352 17 64NOKİA1280

 

Hastanelere ait telefon numaralarını Sağlık Bakanlığı kriz merkezi ile İlimiz KKM bilmektedir.

 

 1. KKM tarafından görev verildiği anda, Hastane ambulanslarının her an çıkışa hazır olacak şekilde bulunması, bağlı bulunduğu kuruluşlar tarafından sağlanacaktır.

 

 1.  Hastane ambulanslarına KKM tarafından görev verildiği anda kesinlikle sağlık personelsiz çıkış yapılmayacaktır. ( hastaneden eve nakil, İl dışı nakil vb.)

 

 1. Hastanelerde günlük sevk ekibi belirlenecek ( Bir sağlık personeli, Bir şoför ) sevk esnasında zaman kaybını önlemek için KKM personel görevlendirilmesi ile uğraşmayacak, nöbet listesi düzenli olarak her ay 112 KKM’ne bildirilecek. Sevk ekibinde görevlendirilecek personel için uygun fiziki şartlar oluşturulacaktır.

 

 

2013 /1 ASKOM kararlarından 10. Madde yürürlükten kaldırılmıştır. Bingöl Devlet Hastanesinde acil ve servislerden hasta taburcu edilirken gerek görüldüğünde eve nakil işlemleri hastane tarafından yapılacaktır. Olağanüstü durumlar dışında Bingöl Devlet Hastanesine ait ambulans KKM tarafından görevlendirilmeyecek. ( ASKOM 2013/3 değişti ) 17.04.2013

 

 1. İl içi hastaneden hastaneye nakil veya taburcu olan yatalak hastaların eve nakli gerektiğinde öncelikle hastanenin ambulansı ile yapılacaktır.

 

 1. İhtiyaç halinde 112 KKM tarafından ilimiz merkez hastanelerinde bulunan ambulanslar il dışı nakillerinde görevlendirilebilecektir.

 

 1. İl merkezi ve ilçelerimizde ASH’ne ait ambulans olmadığı durumlarda yedek ambulans olarak evde sağlık hizmetleri ve hasta nakil ambulansları Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak ambulansın tüm giderleri ( Yakıt, Malzeme vb. ) ilgili kurum tarafından karşılanacak. Bunun için KKM’ye direnç gösterilmeyecektir.

 

(Tüm hastanelerde ikincil hasta nakilleri için ambulans bulundurulması, Hastanelerde ambulans yetersiz veya mevcut değilse hastanelerce kendi döner sermaye kaynaklarından veya hibe yolu ile temin edilmesi.)

 

 1. Hastanelerde bulunan ambulanslara araç takip sistemi ( GPRS ) takılacak ve 112 çağrı kayıt sistemine entegre edilecektir faturaları her ay düzenli olarak ilgili kurum tarafından ödenecektir.

 

 1. İl içi ve il dışı nakiller için ilgili personele yıllık il dışı oluru alınacaktır.

 

 1. İl dışı sevklerde ek 9 formunun ilgili birime gönderilmesi için acil servislerde fax cihazının bulunması sağlanacaktır.

 

 1. Hastane afet planı ile hastane tahliye planı güncellenerek Komuta Kontrol Merkezine bildirilecek, yılda bir kez tatbikat yapılacaktır.

 

 1. Tüm hastaneler acil serviste çalışan personelin ( Doktor, Sağ, Per, Şoför) ve nöbetçi uzman doktorların telefon numaraları ile aylık nöbet listelerini her ay düzenli olarak KKM’ ye bildirecek. Nöbetçi personel durumları ve çalışma sistemini etkileyecek tüm personel değişikliğini anında KKM’ye bildirecektir.

 

 

 1. Hastane bilgi ekranı sistemini her gün zamanında güncelleyecek bir personel görevlendirilecektir.  Sisteme mutlaka icapçı, nöbetçi doktor bilgileri güncel olarak eklenecektir.

 

 1. Ambulanslar trafik kurallarına uyarak acil vakalarda dahil olmak üzere hız sınırı ve siren çalınması konusunda daha fazla hassasiyet gösterecektir.

 

 1. Ambulansta hasta varsa hekim ve sağlık personeli kesinlikle önde oturmayacaktır. ( Bulaşıcı hastalık ve saldırgan durumlar hariç ).Hasta nakillerinde 1 refakatçi alınacak ( Refakatçi formu doldurulduktan sonra )

 

 

 1. Evde Sağlık Hizmetlerini sunan birimlerin hasta tedavilerini eksiksiz yapmaları, sonda değişimi ve pansuman için evde bakım hizmeti alan hastalar için ambulans görevlendirmesi yapılmayacaktır.

 

 

 1. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev alan personellere UMKE Eğitimi ve faaliyetlerinde yer alması için izinlerde kolaylık sağlanması.

 

 1. Özel hastane bünyesinde bulunan ambulansı kullanmak için Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Hizmet sözleşmesini İl Sağlık Müdürlüğü ile yapacaktır. Özel Hastaneden il içi ve il dışı hasta nakillerinde kendi ambulansları ile yapılacaktır.

 

 1. Hastaneye ambulans ile nakledilen hasta mutlaka bir nöbetçi hekim tarafından teslim alınacaktır. Nöbetçi acil doktoruna teslim/devretmeden hastayı, hastane kapısı önünde personele bırakarak gidilmeyecektir. Hasta kayıt formuna nöbetçi doktorlar tarafından, hastanın teslim alındığına dair imza atılacaktır.

 

 1. Ambulans ile acil servise gelen hastalar, bekletilmeden, sorgulanmadan acil servise kabul edilmeli ambulans personeli hastane içi yada hastane dışı tetkikler nedeniyle asla bekletilmemeli, en kısa sürede görev yerine dönmesi sağlanmalıdır.

 

 1. Tüm hastane acil servislerinde hasta getiren ambulansın yeniden ve en kısa sürede işlevsel hale gelmesi için acil servislerde yeteri miktarda gerekli ekipman ve malzeme ( Travma tahtası, atel setleri, her boyda boyunluk vb.) bulundurulmalı ve değişimler hızla sağlanmalıdır. Bunun sağlanması için hastanelerle birlikte işbirliği yapılıp ilgili malzemelerin aynı türde olması için ortak alım yapılmalıdır.

 

 1. İlimizden çevre illere, İlçelerimizden ilimize KKM aranmadan yapılan sevklerde, sevk ile ilgili yaşanacak sıkıntılarda sorumluluk sevk eden kuruluşa ait olacaktır.

 

 1. İlçelerimizden ilimize sevk edilen hastalar öncelikle ilimizdeki en uygun hastaneye sevki KKM tarafından yapılır. Ancak acil sevkine gerek duyulan hastaların sevk işlemleri 112 KKM bilgisi ve onayı dahilinde gerektiğinde ilimizdeki hastanelerde görevli ilgili uzman hekim ile görüşülerek ilçeden başka bir ile sevk yapılabilmesi sağlanacaktır.

 

( ASKOM 2013 / 2’de değişti 17.04.2013 ) -ASKOM 2013 / 1 madde 29’a ek olarak ilçelerden il merkezine yapılan sevklerde hekimler arasındaki koordinasyonun kurulması KKM sorumluluğundadır.

 

( ASKOM 2013 / 3 ‘de değişti 26.06.2013 ) – İlçe hastanelerinden il merkezine sevk edilmesi planlanan hastaların sevki ilgili branş uzmanı tarafından değerlendirilmeden yapılmayacaktır.

 

 

 1. B1 ve B2 tipi istasyonlarda zaman zaman personel yetersizliğinden dolayı acil sağlık hizmetlerinin aksamaması etkin ve kaliteli olması için Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ihtiyaç halinde yeterli sayıda personel görevlendirilmesi yapılacaktır.

 

 

 1. Komuta Kontrol Merkezi hasta sevklerinde tek yetkili birimdir. Hastanelerin hasta nakil talepleri önce KKM’ye bildirilecektir.

 

 1.  Acil vakalarda, yeni doğan, yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilecektir. Hastanın sevk edileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılacaktır. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri alacak, bu bilgiler ışığında hastanın hangi sağlık kuruluşuna sevk edileceğine karar verecek, ilgili kuruluşun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hastanın nakline engel bir durum yoksa sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Gerektiğinde intikal süresini kısaltmak amacıyla yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan sonra yapılabilecektir.

 

 

 1. Poliklinik, Serviste yatan hasta sevki: Hasta ile ilgili ayrıntılı ve doğru bilgiye sahip olması bakımından sevk işlemleri sevk eden uzman  /  tabip tarafından yapılacaktır. Hekim, sevk edilecek hastaneler ile gerek görüldüğünde kendisi bizzat görüşüp yer ayarladıktan sonra ambulans talebini, hasta bilgilerini, görüştüğü kişinin ismi ve telefonu ile birlikte ( Ek 9 Formunu ayrıntılı doldurarak fax ile ) KKM’ye bildirecektir. Bu tür hastaların sevk işlemlerinde KKM Koordinasyonu sağlayacaktır.

 

 1. Sevk edilen tüm hastalar ilgili servisten 112 ekibi tarafından teslim alınacaktır.

 

 04.01.2013 ASKOM 2013 / 1 EK KARARLAR

 

 1. 08.01.2013 tarihinde yapılan ASKOM toplantısı genel hükümler ( 34 madde )’in kabulüne karar verilmiştir.

 

 1. İlimizde kış mevsiminin ağır geçmesi sebebi ile yolları kapalı olan köylerdeki gebe olan vatandaşlarımıza ulaşılamamaktadır. Misafir anne projesinin Aile Hekimlerince tüm gebelere tebliği edilmesi ve Misafir anne projesinin uygulamaya konulması sağlanmalıdır.

 

 

 1. Ek 9 formu sevki yapan doktor tarafından eksiksiz bir şekilde doldurularak KKM’ye gönderilecektir. Ayrıca KKM’ye bu form e- mail olarak gönderilecektir.

 

 1. Doktorun refakat edeceği durumlara sevki yapan doktor karar verecektir. Ancak KKM’nin tayin edeceği hekimin bulunmadığı durumlarda, hekim tayini sevk yapan doktor sorumluluğundadır.

 

 1. Gereksiz sevklerin önüne geçmek için KHB Genel Sekreterliği kendi bünyesinde sevk denetleme ve kontrol birimi kuracak elde edilen veriler aylık ASKOM – İl Sevk Değerlendirme Komisyonunda değerlendirecek, endikasyon harici gereksiz sevk yapan hekimler hakkında disiplin soruşturması yapılacaktır.

 1. Yemek saatlerinde 112 Ekiplerince hastaneye hasta getirildiği anda görevli personelin yemek ihtiyacının ilgili hastane tarafından karşılanacaktır.

 

 1. Toplantı kararlarının ilgili birimlerde ki personellere tebliği sağlanacaktır.

 

 1. 2013 yılı 2. ASKOM – İl Sevk Değerlendirme Komisyon toplantısı 28 Ağustos  2013 saat 14:00’de İl Sağlık Müdürlüğünde yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak ihtiyaç halinde İl Sevk Değerlendirme komisyonu olağanüstü toplantıya çağırılacaktır.

 

 

17.04.2013 ASKOM 2013 / 2 KARARLARI

 

1-08.01.2013 tarihinde yapılan ASKOM toplantısında alınan karaların devamına.

Bundan sonraki ASKOM toplantılarının 2 ( iki ) ayda bir yapılmasına

 

2-İl Sağlık Müdürü, Kamu Hastaneler Biriliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürü ile yapılan ASKOM toplantısında alınan kararların uygulanması ve Sağlık Bakanlığına bildirilmesi için yılda bir kez toplanmasına karar verilmiştir.

 

3-ASKOM 2013 / 1 madde 29’a ek olarak ilçelerden il merkezine yapılan sevklerde hekimler arasındaki koordinasyonun kurulması KKM sorumluluğundadır.

 

26.06.2013 ASKOM 2013 / 3 KARARLARI

 

 1. Bir sonraki ASKOM toplantısı 27 / 08 / 2013 tarihinde saat 14:00 de yapılacaktır. Daha önceki ASKOM kararlarının uygulanmasına
 2. 2013 /1 ASKOM kararlarından 10. Madde yürürlükten kaldırılmıştır. Bingöl Devlet Hastanesinde acil ve servislerden hasta taburcu edilirken gerek görüldüğünde eve nakil işlemleri hastane tarafından yapılacaktır. Olağanüstü durumlar dışında Bingöl Devlet Hastanesine ait ambulans KKM tarafından görevlendirilmeyecek.
 3. İlçe hastanelerinden il merkezine sevk edilmesi planlanan hastaların sevki ilgili branş uzmanı tarafından değerlendirilmeden yapılmayacaktır.

 

 

 İL ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU  ( ASKOM )

     26.06.2013

S.NO KURUM     GÖREV          ADI SOYADI       İMZA

1- İl Sağlık Müdürlüğüİl Sağlık Müdürü   Dr. Abdullah DEMİR

2- Kamu Hastaneler BirliğiGenel Sekreter  Uzm. Dr.M. Akif GÜLER

3- Halk Sağlığı MüdürlüğüHalk Sağlığı Müdürü  Dr. Vedat SÖYİLER

4- İl Sağlık Müdürlüğüİl Sağlık Müdür Yardımcısı  Dr.M. Cevdet GÖKÇEOĞLU

5- İl Sağlık Müdürlüğüİl Sağlık Müdür Yardımcısı  Dr.M. Emine ÇAVUŞOĞLU

6- Kamu Hastaneler Birliği İdare Hizmetler Başkanı Nedim HANT

7- İl Sağlık Müdürlüğü A.A.S.H Şube Müdürü Zülküf BAĞBARS

8- İl Sağlık Müdürlüğü KKM Sorumlusu Başar AKTULUN

9- Bingöl Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr.Hikmet ZEYTUN

10- Bingöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr.Aziz BULUT

11- Bingöl Devlet Hastanesi Acil Sorumlusu ( Dr )Uzm. Dr.Veysi ERYİĞİT

12- Bingöl Kadın ve Doğum Hastanesi Başhekim Uzm. Dr.Ferhat KORKUTATA 
13- Bingöl Kadın ve Doğum Hastanesi Acil Sorumlusu ( Dr )Uzm. Dr.Yücel KOÇYİĞİT 
14- Genç Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Yusuf ALAKAŞ 
15- Solhan Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr.Çağrı BİLGİN 
16- Karlıova Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr.Hasan POLAT 
17- Özel Bingöl Hastanesi Mesul Müdür Dr.Nesip BEKİ